Wijzigingen in de bpm vanaf 1 januari 2022

Bron: 

Belastingdienst logo voor actueel nieuws S-tax

Hebt u eerder aangifte gedaan voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)? Vanaf 1 januari 2022 verandert een aantal zaken op het gebied van bpm. Hieronder leest u daar meer over.

Nieuwe CO2-grenzen en tarieven voor bpm personenauto’s

Het tarief en de CO2-grenzen in de bpm voor personenauto’s zijn aangescherpt. En de tarieven voor PHEV-personenauto’s zijn geïndexeerd. De nieuwe tarieven en CO2-grenzen vindt u bij Bpm-tarief personenauto.

Inschrijving wordt belastbaar feit bpm

Het belastbaar feit voor de bpm verandert. Vanaf 1 januari 2022 is de inschrijving in het kentekenregister het belastbaar feit. Tot en met 31 december 2021 is dit de tenaamstelling na de inschrijving bij de RDW.

Inschrijver wordt de belastingplichtige

Degene die de inschrijving in het kentekenregister aanvraagt bij de RDW,is vanaf 1 januari 2022 de belastingplichtige. Het maakt voor de belasting dus niet meer uit wie de tenaamgestelde van het motorrijtuig is. Bestelauto’s zijn een uitzondering: hier blijft de 1e tenaamgestelde belastingplichtig. Lees meer bij Bpm berekenen en betalen.

Overgangsregeling nieuw belastbaar feit

Hebt u in 2021 een motorrijtuig laten inschrijven in het kentekenregister van de RDW, maar is deze nog niet tenaamgesteld? Dan is wellicht de overgangsregeling van toepassing. Lees meer bij Overgangsregeling nieuw belastbaar feit bpm.

Nieuwe regeling bij een tariefswijziging bpm

Als de bpm-tarieven veranderen, dan geldt voor een motorrijtuig dat op dat moment wordt ingeschreven het oude tarief. Is het motorrijtuig wel ingeschreven, maar nog niet tenaamgesteld? En gebeurt dat ook niet binnen 2 maanden? Dan geldt voor dat motorrijtuig het nieuwe bpm-tarief. Afhankelijk van de tariefwijziging kan dat leiden tot een naheffing of teruggaaf.

Moment van afschrijving gebruikt motorrijtuig

Als u een gebruikt motorrijtuig inschrijft in het kentekenregister, wordt de bpm verminderd op basis van de afschrijving van dat motorrijtuig. Het precieze moment waarop de afschrijving wordt bepaald, is vanaf 1 januari 2022 de dag waarop de RDW het inschrijvingsonderzoek afsluit. U vindt deze datum op de website van de RDW. Klik na het invoeren van het kenteken op het tabblad ‘fiscaal’. Meer informatie hierover vindt u bij Bpm berekenen en betalen.

Wijziging vermindering bpm bij essentiële gebreken

Heeft een gebruikt motorrijtuig 1 of meer essentiële gebreken? Dan mag u de vermindering van de bpm vanaf 1 januari 2022 niet meer baseren op een taxatierapport. U bepaalt de vermindering aan de hand van de forfaitaire tabel of een koerslijst.

Wijziging termijn van ‘ongewijzigde staat’

Gebruikt u een taxatierapport om de afschrijving te bepalen? Dan moet u het motorrijtuig 6 werkdagen na de betaling van de bpm in ongewijzigde staat ter beschikking houden voor controle. De inspecteur kan u in die tijd oproepen uw motorrijtuig te tonen voor een hertaxatie op 1 van de locaties van Domeinen Roerende Zaken.

Wijziging moment van inschrijving in kentekenregister

Hebt u van de inspecteur een oproep gekregen een motorrijtuig te tonen voor hertaxatie? Dat motorrijtuig wordt pas ingeschreven in het kentekenregister als u het motorrijtuig hebt getoond en het onderzoek is afgesloten.

Inschrijving in kentekenregister bij ‘kennelijk onjuiste’ bpm-aangiften

Is de bpm die u wilt betalen ‘kennelijk onjuist’? Dan ontvangt u een naheffingsaanslag. Het motorrijtuig wordt dan pas ingeschreven in het kentekenregister nadat u de naheffingsaanslag hebt betaald.

Teruggaaf bpm bij geen gebruik in Nederland

Hebt u geen gebruikt gemaakt van de weg in Nederland met een motorrijtuig? En is dat motorrijtuig geëxporteerd of gesloopt? Dan krijgt u de bpm die u hebt betaald voor dat motorrijtuig onder voorwaarden volledig terug. Lees meer bij Teruggaaf van bpm.

Wilt u meer weten?

Op de website van het Ministerie van Financiën leest u meer over de veranderingen in de bpm.https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/21/belangrijkste-wijzigingen-belastingen-2022

Lees meer

Rechtbank hamer s-tax
Actueel Nieuws

Nieuwe CO2-methode leidt tot te hoge BPM

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de uitlatingen van de Staatssecretaris van Financiën geen gerechtvaardigd vertrouwen wekken, omdat deze zijn gedaan in zijn hoedanigheid van medewetgever. X bewijst voor twee BMW’s dat de geheven BPM hoger is dan de laagste rest-BPM van gelijksoortige auto’s die hier al zijn geregistreerd.

Belastingdienst logo voor actueel nieuws S-tax
Actueel Nieuws

Wijzigingen in de bpm vanaf 1 januari 2022

Hebt u eerder aangifte gedaan voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)? Vanaf 1 januari 2022 verandert een aantal zaken op het gebied van bpm. Hieronder leest u daar meer over.