Waardedruk voor ex-schadeauto is bijna 20%

Bron: 

Advocaat vrouwe Justitia

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat X met de schadecalculatie en foto’s aannemelijk maakt dat het schadeverleden van de auto zodanig is dat dit bij een verkoop moet worden gemeld en dat een potentiële koper daarmee rekening zal houden.

X doet BPM-aangifte voor een Mercedes Benz A 200 D 4Matic met schade en voldoet € 757. Het taxatierapport is opgesteld naar aanleiding van een expertise in december 2018. In maart 2019 vindt hertaxatie door Domeinen plaats en blijkt de schade al te zijn hersteld. In geschil is de naheffing van € 3864. Volgens Rechtbank Gelderland heeft het schadeverleden een waardedruk van € 4000, zodat de aanslag wordt verlaagd tot € 3138. X gaat in hoger beroep. Niet meer in geschil is dat X recht heeft op een extra leeftijdskorting van € 93. De inspecteur beroept zich echter op interne compensatie door de aftrek voor het schadeverleden te betwisten. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X met de schadecalculatie en foto’s aannemelijk maakt dat het schadeverleden van de auto zodanig is dat dit bij een verkoop moet worden gemeld en dat een potentiële koper daarmee rekening zal houden (vgl. Hof Arnhem-Leeuwarden 17 mei 2022, 21/00161, V-N 2022/35.1.3). X mag daarom een taxatierapport gebruiken en de in eerste aanleg vastgestelde waardedruk van € 4000 wordt bevestigd. Voor het bepalen van de afschrijving maakt het niet uit dat de feitelijke CO2-uitstoot van auto hoger is dan die van de referentieauto. De referentieauto wijkt af, omdat een 4Matic niet leverbaar was in Nederland. Wegens de extra leeftijdskorting wordt aanslag verlaagd tot € 3045. Het beroep van X is gegrond.

Lees meer

Rechtbank hamer s-tax
Actueel Nieuws

Nieuwe CO2-methode leidt tot te hoge BPM

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de uitlatingen van de Staatssecretaris van Financiën geen gerechtvaardigd vertrouwen wekken, omdat deze zijn gedaan in zijn hoedanigheid van medewetgever. X bewijst voor twee BMW’s dat de geheven BPM hoger is dan de laagste rest-BPM van gelijksoortige auto’s die hier al zijn geregistreerd.

Belastingdienst logo voor actueel nieuws S-tax
Actueel Nieuws

Wijzigingen in de bpm vanaf 1 januari 2022

Hebt u eerder aangifte gedaan voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)? Vanaf 1 januari 2022 verandert een aantal zaken op het gebied van bpm. Hieronder leest u daar meer over.