Voor WOK-auto geldt mogelijk wel historisch BPM-tarief

Bron: 

Hoge-Raad-logo_ voor S-tax

Na verwijzing moet alsnog worden onderzocht of op het tijdstip van registratie (20 juli 2016) in Nederland gebruikte auto’s in de handel waren die (i) gelijksoortig zijn, (ii) een gelijke handelsinkoopwaarde hebben, (iii) in de maanden juli of augustus van 2012 voor het eerst op de weg in Nederland zijn toegelaten, en (iv) ter zake waarvan BPM is geheven naar het tot 1 juli 2012 geldende tarief.

De Hoge Raad oordeelt dat BPM wordt geheven voor auto’s die geschikt zijn om te worden toegelaten op de weg in Nederland. Een auto met WOK-status mag niet worden gebruikt en vof X heeft het in haar eigen macht om de essentiële gebreken te herstellen. Verwijzing volgt nog wel voor de vraag welk tarief van toepassing is. Vof X koopt in een andere EU-lidstaat een Suzuki Swift 1.6 Sport met schade. Vof X wil hiervoor BPM-aangifte doen, maar de RDW geeft de auto de status van ‘Wachten op keuring’ (WOK). Pas na herstel van de ‘essentiële gebreken’ mag zij aangifte doen. Volgens Hof ’s-Hertogenbosch is deze voorwaarde in strijd met het EU-recht. De waardevermeerdering van de reparatie werkt namelijk door in de verschuldigde BPM. Vof X claimt wel vergeefs toepassing van het tarief van vóór 1 juli 2012. Door haar is namelijk niet gesteld dat de auto een productiedatum heeft van vóór 1 juli 2012. De Staatssecretaris van Financiën gaat in cassatie. De Hoge Raad oordeelt dat BPM wordt geheven voor auto’s die geschikt zijn om te worden toegelaten op de weg in Nederland. Een auto met WOK-status mag niet worden gebruikt en vof X heeft het in haar eigen macht om de essentiële gebreken te herstellen. Het heffen van BPM is geen beperking voor de handel in buitenlandse WOK-auto’s (zie HR 26 maart 2021, 20/00706, V-N 2021/15.15). Het beroep van de Staatssecretaris is gegrond. Het incidentele beroep van vof X is ook gegrond (zie HR 1 mei 2020, 18/02168, V-N 2020/22.10). Het is niet relevant of de auto een productiedatum heeft van vóór 1 juli 2012. Na verwijzing moet alsnog worden onderzocht of op het tijdstip van registratie (20 juli 2016) in Nederland gebruikte auto’s in de handel waren die (i) gelijksoortig zijn, (ii) een gelijke handelsinkoopwaarde hebben, (iii) in de maanden juli of augustus van 2012 voor het eerst op de weg in Nederland zijn toegelaten, en (iv) ter zake waarvan BPM is geheven naar het tot 1 juli 2012 geldende tarief.

Lees meer

Rechtbank hamer s-tax
Actueel Nieuws

Nieuwe CO2-methode leidt tot te hoge BPM

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de uitlatingen van de Staatssecretaris van Financiën geen gerechtvaardigd vertrouwen wekken, omdat deze zijn gedaan in zijn hoedanigheid van medewetgever. X bewijst voor twee BMW’s dat de geheven BPM hoger is dan de laagste rest-BPM van gelijksoortige auto’s die hier al zijn geregistreerd.

Belastingdienst logo voor actueel nieuws S-tax
Actueel Nieuws

Wijzigingen in de bpm vanaf 1 januari 2022

Hebt u eerder aangifte gedaan voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)? Vanaf 1 januari 2022 verandert een aantal zaken op het gebied van bpm. Hieronder leest u daar meer over.