Van Rij wil adviezen aanpassingen bpm voor gebruikte auto overnemen

Bron: 

Zwarte auto koplamp actueel nieuws voor S-tax

Het betreft een onderzoek van VMS | Insight naar forfaits en andere grenswaarden in de bpm. Het onderzoek heeft betrekking op de wijze waarop de hoogte van de bpm wordt bepaald voor een gebruikt motorrijtuig (parallelimport). Het onderzoeksbureau onderzocht de wettelijke forfaitaire afschrijvingstabel, het onderscheid tussen een nieuw en gebruikt motorrijtuig, en het waardeverliespercentage door schade.

Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over een onderzoek over hoe de hoogte van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) voor een gebruikt motorrijtuig wordt bepaald. Adviezen Het onderzoeksbureau adviseert een aangepaste forfaitaire afschrijvingstabel op basis waarvan 95% van de huidige markt is afgedekt. Het adviseert verder dat een motorrijtuig voor de bpm in ieder geval als gebruikt wordt beschouwd als deze meer dan 3.000 kilometer heeft gereden. En het onderzoeksbureau concludeert tot slot dat in de markt gemiddeld 31% van de begrote schadeherstelkosten leiden tot waardeverlies. Van Rij wil de aanbevelingen uit het onderzoek grotendeels overnemen en daarvoor de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 aan te passen. Hiervoor zal wetgeving worden opgesteld die getoetst zal worden op uitvoerbaarheid. Grenswaarden regelmatig herijken Van Rij meldt tenslotte dat de onderzoeksresultaten gebaseerd zijn op de huidige markt. De huidige markt kenmerkt zich door een tekort aan nieuwe auto’s, wat van invloed is op de prijzen van gebruikte auto’s. Om die reden wil de staatssecretaris de gestelde grenswaarden regelmatig herijken, zodat de branche en belastingplichtigen hieraan vertrouwen kunnen blijven ontlenen.

Lees meer

Rechtbank hamer s-tax
Actueel Nieuws

Nieuwe CO2-methode leidt tot te hoge BPM

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de uitlatingen van de Staatssecretaris van Financiën geen gerechtvaardigd vertrouwen wekken, omdat deze zijn gedaan in zijn hoedanigheid van medewetgever. X bewijst voor twee BMW’s dat de geheven BPM hoger is dan de laagste rest-BPM van gelijksoortige auto’s die hier al zijn geregistreerd.

Belastingdienst logo voor actueel nieuws S-tax
Actueel Nieuws

Wijzigingen in de bpm vanaf 1 januari 2022

Hebt u eerder aangifte gedaan voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)? Vanaf 1 januari 2022 verandert een aantal zaken op het gebied van bpm. Hieronder leest u daar meer over.