Terechte BPM-naheffing voor auto’s zonder schade op fotos

Bron: 

Rechtbank hamer s-tax

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X cv ondanks de foto’s in de taxatierapporten niet aannemelijk maakt dat de auto’s meer dan normale gebruiksschade hebben, zodat voor de handelswaarden moet worden aangesloten bij koerslijsten of de forfaitaire tabel.

X cv doet BPM-aangifte voor twee VW’s Polo en een VW Passaat. Hiertoe zijn de auto’s getaxeerd op basis van de vraagprijzen van referentie-auto’s. Op de gemiddelde vraagprijzen zijn waardecorrectie’s van 35% en waardeverminderingen wegens schade toegepast. Voor alle auto’s is het BPM-tarief van 2017 toegepast. Volgens de inspecteur zijn er slechts normale gebruikssporen en corrigeert de handelswaarden op basis van koerslijsten van AutotelexPro. In geschil is de naheffingsaanslag van € 3585. Niet meer in geschil is dat voor één Polo het tarief van een ander jaar moet worden toegepast, zodat de aanslag met € 114 moet worden verlaagd. Rechtbank Den Haag oordeelt dat X cv ondanks de foto’s in de taxatierapporten niet aannemelijk maakt dat de auto’s meer dan normale gebruiksschade hebben, zodat voor de handelswaarden moet worden aangesloten bij koerslijsten of de forfaitaire tabel. De aanslag wordt vanwege de tariefkwestie wel tot € 3471 verlaagd. X cv krijgt een proceskostenvergoeding van € 1598 en een immateriële schadevergoeding van € 500 wegens het overschrijden van de redelijke termijn.

Lees meer

Rechtbank hamer s-tax
Actueel Nieuws

Nieuwe CO2-methode leidt tot te hoge BPM

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de uitlatingen van de Staatssecretaris van Financiën geen gerechtvaardigd vertrouwen wekken, omdat deze zijn gedaan in zijn hoedanigheid van medewetgever. X bewijst voor twee BMW’s dat de geheven BPM hoger is dan de laagste rest-BPM van gelijksoortige auto’s die hier al zijn geregistreerd.

Belastingdienst logo voor actueel nieuws S-tax
Actueel Nieuws

Wijzigingen in de bpm vanaf 1 januari 2022

Hebt u eerder aangifte gedaan voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)? Vanaf 1 januari 2022 verandert een aantal zaken op het gebied van bpm. Hieronder leest u daar meer over.