Terechte BPM-naheffing voor auto met herstelde schade

Bron: 

Rechtbank hamer s-tax

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X vergeefs foto’s van de auto laat zien waarop schade zichtbaar is. Het is niet duidelijk of die foto’s ook de staat laten zien waarin de auto verkeerde op het moment van de aangifte. X doet in juli 2018 BPM-aangifte voor een auto met schade en voldoet € 4273. De schadecalculatie in het bijgaande taxatierapport is uit juli 2017. In dit rapport is de schade berekend op € 38.395, die geheel in mindering is gebracht op de handelsinkoopwaarde. Na hertaxatie door Domeinen stelt de inspecteur dat de auto geen schade (meer) heeft. X laat aan Domeinen vergeefs losse schadeonderdelen zien. Van die kan de herkomst namelijk niet worden vastgesteld. In geschil is de naheffing van € 8623.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X vergeefs foto’s van de auto laat zien waarop schade zichtbaar is. Het is niet duidelijk of die foto’s ook de staat laten zien waarin de auto verkeerde op het moment van de aangifte. X kan ook geen verklaring geven waarom er zoveel tijd ligt tussen de datum van de schadecalculatie en het opmaken van het rapport (11 juli 2018). Hoewel niet onaannemelijk is dat de auto schade heeft gehad, is er geen grond om voor het schadeverleden een extra vermindering toe te passen. In het eigen taxatierapport is niet ingegaan op het schadeverleden en het is onduidelijk waar de door X overgelegde forfaits van de brancheverenigingen (TMV en NIVRE) op zijn gebaseerd. Het beroep van X is ongegrond. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn krijgt X wel een immateriële schadevergoeding van € 500.

Lees meer

Rechtbank hamer s-tax
Actueel Nieuws

Nieuwe CO2-methode leidt tot te hoge BPM

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de uitlatingen van de Staatssecretaris van Financiën geen gerechtvaardigd vertrouwen wekken, omdat deze zijn gedaan in zijn hoedanigheid van medewetgever. X bewijst voor twee BMW’s dat de geheven BPM hoger is dan de laagste rest-BPM van gelijksoortige auto’s die hier al zijn geregistreerd.

Belastingdienst logo voor actueel nieuws S-tax
Actueel Nieuws

Wijzigingen in de bpm vanaf 1 januari 2022

Hebt u eerder aangifte gedaan voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)? Vanaf 1 januari 2022 verandert een aantal zaken op het gebied van bpm. Hieronder leest u daar meer over.