Alles over verschillende vormen van taxaties

Maak kennis met onze taxateurs

Wegens drukte willen wij u vriendelijk vragen om contact op te nemen via Whatsapp.

Dhr. G. Schippers

0654350254

Dhr. M. M. Sillé

0618703485

Dhr. M. Busser

0622904319

Dhr. R. Busser

0686665526

BPM Tegenbewijs taxatie

De tegenbewijs taxatie is vooral zeer interessant omdat niet altijd schade nodig is om tot een lagere BPM betaling te komen, de te betalen van uw import-voertuig kan ook vergeleken worden met een reeds soortgelijk nationaal geregistreerd voertuig, mocht er op dat voertuig een lagere BPM rusten, dan kan er ook een BPM tegenbewijs rapport gemaakt worden, om fiscale discriminatie uit te sluiten. Het is een van mijn specialismen om een rapport op basis van de tegenbewijs regeling te maken, onder Artikel 110VWEU.

Zie hier de uitleg van het Ministerie van buitenlandse zaken:

BPM koerslijst taxatie

Koerslijst taxaties kunnen voordeliger zijn als een leeftijds aangifte, maar in de meeste gevallen, is een tegenbewijs taxatie de voordeligste BPM taxatie.

Forfaitaire tabel (leeftijdsaangifte)

Wilt u dat ik voor u een BPM aangifte op basis van de forfaitaire tabel maken omdat uw importauto geen gebruik kan maken van de 2 bovenstaande methodes, mail me maar.

Zakelijk naar Privé (W.E.V)

Wanneer u uw auto van zakelijk naar privé overdraagt , is het zaak om uw auto met de juiste waarde bij de belastingdienst aan te geven. Dit heet in jargon Waarde Economisch Verkeer(WEV). Onder waarde in het economisch verkeer (WEV) wordt verstaan het bedrag dat voor het motorvoertuig bij aanbieding ten verkoop, op de voor de zaak meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, zou zijn besteed.

Vervangingswaarde (verzekeringstaxatie) als bedoeld in Art.7:960 BW

Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag als dat van een gelijkwaardig motorvoertuig. De vervangingswaarde wordt vooral toegepast bij het verzekeren van een motorvoertuig door het laten verrichten van een vaste taxatie in de zin van art 7:960 BW.

Executiewaarde

Onder executiewaarde wordt verstaan het bedrag dat het motorvoertuig redelijkerwijs zal kunnen opbrengen bij gedwongen verkoop in opdracht van de schuldeisers.

Contra-expertise

Bent u het niet eens met de hoogte van het schadebedrag die de u toegewezen expert vaststelt. Ook in dit specifieke geval kan ik u van dienst zijn.

Waardedefinities in andere vormen op autogebied

Uiteraard ben ik ook op het gebied van alle andere waardedefinities op autogebied deskundig.