Minder BPM door lagere CO2-uitstoot dan EU-typegoedkeuring Art110VWEU

Bron: 

Advocaat vrouwe Justitia

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de verschuldigde BPM mag worden berekend op basis van de Scandinavische methode omdat voor eerder geregistreerde auto’s met dezelfde EU-typegoedkeuring ook die methode is toegepast.

X bv doet BPM-aangifte voor een Land Rover Defender 110 Diesel Stationwagen. Volgens het oude Duitse kentekenbewijs is de CO2-uitstoot van 295 gr/km bepaald op basis van de EU-typegoedkeuring. In de aangifte is de CO2-uitstoot echter conform de Scandinavische methode berekend op 216 gr/km. In geschil is primair de naheffing van € 4930. Rechtbank Gelderland verlaagt de aanslag tot € 2839. In hoger beroep is uitsluitend nog de CO2-uitstoot en de extra leeftijdskorting in geschil. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de verschuldigde BPM mag worden berekend op basis van de Scandinavische methode omdat voor eerder geregistreerde auto’s met dezelfde EU-typegoedkeuring ook die methode is toegepast. In tegenstelling tot in HR 3 april 2020, 18/01389, V-N 2020/17.14, is geen sprake van soortelijke auto’s met een andere CO2-uitstoot. De aanslag wordt daarom vernietigd. Vanwege de extra leeftijdskorting is door X bv teveel op aangifte voldaan. Het beroep van X bv is ook in zoverre gegrond.

Lees meer

Rechtbank hamer s-tax
Actueel Nieuws

Nieuwe CO2-methode leidt tot te hoge BPM

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de uitlatingen van de Staatssecretaris van Financiën geen gerechtvaardigd vertrouwen wekken, omdat deze zijn gedaan in zijn hoedanigheid van medewetgever. X bewijst voor twee BMW’s dat de geheven BPM hoger is dan de laagste rest-BPM van gelijksoortige auto’s die hier al zijn geregistreerd.

Belastingdienst logo voor actueel nieuws S-tax
Actueel Nieuws

Wijzigingen in de bpm vanaf 1 januari 2022

Hebt u eerder aangifte gedaan voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)? Vanaf 1 januari 2022 verandert een aantal zaken op het gebied van bpm. Hieronder leest u daar meer over.