Lagere CO2-uitstoot van Ford Mustang Coupé

Bron: 

Rechtbank hamer s-tax

X doet BPM-aangifte voor een uit Luxemburg afkomstige Ford Mustang Coupé met schade en betaalt hiertoe € 957. Volgens X is de CO2-uitstoot 252 gr/km. De inspecteur gaat echter uit van een 338 gr/km op basis van een RDW-formulier. In geschil is de naheffingsaanslag van € 977. Niet in geschil is dat er geen (individuele) typegoedkeuring is, dat er geen certificaat van overeenstemming (CVO) is afgegeven en dat de inspecteur geen afschrift uit het Luxemburgse kentekenregister heeft overgelegd. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur niet enkel mag afgaan op een mededeling van een RDW-medewerker, maar de CO2-uitstoot zelf had moeten checken. Het is dus niet duidelijk of de auto in Luxemburg is gekeurd en welke CO2-uitstoot op het Luxemburgse kenteken staat. De verschuldigde BPM is lager (€ 714) dan wat op aangifte is betaald, zodat de naheffingsaanslag wordt vernietigd.

Uitspraak:https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2021:631

Lees meer

Rechtbank hamer s-tax
Actueel Nieuws

Nieuwe CO2-methode leidt tot te hoge BPM

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de uitlatingen van de Staatssecretaris van Financiën geen gerechtvaardigd vertrouwen wekken, omdat deze zijn gedaan in zijn hoedanigheid van medewetgever. X bewijst voor twee BMW’s dat de geheven BPM hoger is dan de laagste rest-BPM van gelijksoortige auto’s die hier al zijn geregistreerd.

Belastingdienst logo voor actueel nieuws S-tax
Actueel Nieuws

Wijzigingen in de bpm vanaf 1 januari 2022

Hebt u eerder aangifte gedaan voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)? Vanaf 1 januari 2022 verandert een aantal zaken op het gebied van bpm. Hieronder leest u daar meer over.