Informatiebeschikking inzake BPM-aangiften is niet rechtsgeldig

Bron: 

Advocaat vrouwe Justitia

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de opgevraagde stukken alleen relevant zijn voor de vraag of X bv bepaalde feiten aannemelijk maakt waarvan de bewijslast al op haar rust. De inspecteur heeft bij het opvragen van deze stukken dus geen belang waarop de inlichtingenplicht van art. 47 AWR ziet.

X bv handelt in auto’s en repareert die ook. X bv heeft een vergunning om BPM-maandaangiften te doen. In 2017 vraagt de inspecteur in het kader van een onderzoek naar de BPM-aangiften over 2015 en 2016 de betreffende inkoopfacturen, verkoopovereenkomsten, verkoopnota’s en nota’s van reparaties op. X bv weigert die stukken te overleggen. In geschil is of vervolgens terecht een informatiebeschikking jegens haar is genomen. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is de beschikking rechtsgeldig. X bv gaat in hoger beroep. Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de opgevraagde stukken alleen relevant zijn voor de vraag of X bv bepaalde feiten aannemelijk maakt waarvan de bewijslast al op haar rust. De inspecteur heeft bij het opvragen van deze stukken dus geen belang waarop de inlichtingenplicht van art. 47 AWR ziet. Hieruit volgt dat informatiebeschikking niet in stand kan blijven. Het beroep van X bv is gegrond.

Uitspraak:https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:135

Lees meer

Rechtbank hamer s-tax
Actueel Nieuws

Nieuwe CO2-methode leidt tot te hoge BPM

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de uitlatingen van de Staatssecretaris van Financiën geen gerechtvaardigd vertrouwen wekken, omdat deze zijn gedaan in zijn hoedanigheid van medewetgever. X bewijst voor twee BMW’s dat de geheven BPM hoger is dan de laagste rest-BPM van gelijksoortige auto’s die hier al zijn geregistreerd.

Belastingdienst logo voor actueel nieuws S-tax
Actueel Nieuws

Wijzigingen in de bpm vanaf 1 januari 2022

Hebt u eerder aangifte gedaan voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)? Vanaf 1 januari 2022 verandert een aantal zaken op het gebied van bpm. Hieronder leest u daar meer over.