Attentie! Bij vooringevulde gegevens vergeet niet, datum RDW keuring en uw handtekening in te vullen!

Geachte Cliënt lees deze handleiding goed!

Dit om onnodige discussie met de Taxateur, en de belastingdienst te voorkomen!

Door op bijgevoegde Adobe Acrobat PDF (link) bijlage te klikken kunt u uw rapport inzien en downloaden (rechterbovenhoek)

Kunt u niet op de link klikken? Kopieer en plak dan dit adres in uw favoriete browser:

 

AUTOS GETEST VANAF HALF 2017 WLTP/NEDC U BETAALT MISSCHIEN TE VEEL BPM! KLIK OP HET PLAATJE EN CHECK HET ZELF!
 
 Deze rapportage is ten behoeve van een BPM-aangifte, en heeft zodoende niets met de BTW te maken, volgens jurisprudentie mag er uitgegaan worden van een marge auto bij BPM-import!
De BTW is dus een factor voor uzelf en niet voor de taxateur

Vanaf 1-1-2018 tot 1-9-2020 word er door de belasting/rdw naar zowel nedc/wltp gekeken in een proefberekening! Levert u beide methodes (voorzover mogelijk) brief/schein/cvo/buitenlandse kentekenpapieren niet aan, is dat voor eigen risico! Incompleet kan voor problemen zorgen (hertaxatie, naheffing, vertraging kenteken afgifte) dit zijn uw problemen, niet de mijne! U hoeft mij er niet over te bellen en/of te appen.
 

Voertuiggegevens (voertuigbeoordeling t.b.v. bpm-aangifte ) importkeuring verkrijgbaar bij de RDW, wel even om vragen!
Logo aanklikbaar voor meer info

Acceptatie-eisen belastingdienst:
 HET HELE RAPPORT (ALLE PAGINA’S) IN KLEUR PRINTEN EN OPSTUREN
GEEN NIETJES GEBRUIKEN, LOSSE BLADEN HEBBEN DE VOORKEUR I.V.M. SCANNEN
DUS ALLE PAGINA’S LOS IN een A4 formaat ENVELOP en bijvoegen INKOOPFACTUUR/INKOOPVERKLARING
Doet u dit niet dan heeft u kans op een nadere controle en/of een hertaxatie, weigering rapport, naheffing
 INKOOPFACTUUR/INKOOPVERKLARING IS VERPLICHT!

 

De S-tax rapportage is compleet met alle vereiste formulieren, invullen zoals omschreven in deze handleiding bespoedigt het fiscaal akkoord!

 

U stuurt uw complete rapportage in een voldoende

gefrankeerde A4 formaat envelop naar:
 Belastingdienst
Postbus 2710
6401 DE  Heerlen
De belasting verwerkt uw bpm-aangifte geautomatiseerd
Verstuurt u meerdere bpm-aangiften in 1 envelop? De belasting heeft de voorkeur voor 1 rapport per enveloppe

 

 INKOOPFACTUUR/INKOOPVERKLARING IS VERPLICHT, OOK BIJ AANKOOP VAN EEN “PARTICULIER”
 

klik op de button voor de inkoopverklaring

Inkoopverklaring

DOET U DEZE ER NIET BIJ EN DE BELASTING WEIGERT HET RAPPORT, u was op de hoogte van deze regel!
ZIE DEZE LINK: 
UITVOERINGREGELING BPM BIJ PUNT 3.6!!!!!!!!!!

Is het rapport gebaseerd op de Bruto BPM methode (zie bijlage BPM-overzicht) dan zijn de kosten van bezwaar en beroep voor uzelf, omdat deze methode nog niet is uitgeprocedeerd.
Mijn jurist op dit gebied is www.123bpm.nl u kunt zich daar vervoegen.

 


In te vullen persoons- of bedrijfsgegevens

Pagina 1

Pagina 2

Pagina 5

 


 

Verdere punten van aandacht:
Het rapport is !!!30 DAGEN GELDIG!!!  na afgifte datum (zie handtekening Taxatieblad S-tax).
 Laat u het RAPPORT VERLOPEN dan moet er een NIEUW RAPPORT gemaakt worden!
AANPASSEN (DATUM EN/OF TELLERSTAND) GEBEURT ABSOLUUT NIET!
Hier is GEEN DISCUSSIE over mogelijk!
 Zoals de auto opgenomen en gefotografeerd is zo wordt het rapport gemaakt!
Bij een nieuwe rapportage moeten er nieuwe foto’s van de auto gemaakt worden tegen dezelfde kosten zoals gebruikelijk.
 DE REGELS ZIJN DUIDELIJK!

ZIE DEZE LINK: (AFSCHRIJVING MET TAXATIERAPPORT)

 

Het rapport wordt 1X verstrekt en is bedoeld voor de BPM-aangifte (tegenbewijsregeling-bpm), het rapport wordt niet opnieuw verstrekt voor verzekerings doeleinden of om welke andere reden dan ook!

 

Over waardes in de rapportage en de hoogte van het BPM-bedrag wordt tevens niet gediscussieerd!

 

Het RDW-traject staat los van het taxatie traject dus voor RDW/WOK vragen zult u bij de RDW moeten zijn! (Link Keuring RDW Particulier) (Link Keuring RDW Zakelijk) (Link Keuringsafspraak RDW maken)

 

Vragen over hoe een WOK te voorkomen kan ik niet beantwoorden omdat ik geen invloed heb op het verloop bij de RDW, en hoe een keurmeester de keuring op zich afhandelt! (WOK Info)

 

Wilt u per se toch weten hoe de toekomstige RDW-keuring verloopt druk op deze link (WOK-SPECIALIST)

 

Herstelt u de auto VOLLEDIG en u krijgt een hertaxatie, dan heeft u de Inspecteur de kans tot controle ontnomen en kan ik u niet verder behulpzaam zijn of verder adviseren, u heeft zelf het risico genomen! (Zie deze link)

 

Bied uw auto in ongewijzigde staat (lichte deelreparatie is toegestaan i.v.m. WOK-criteria, klik op deze link) aan bij de RDW

 

In ongewijzigde staat (lichte deelreparatie is toegestaan i.v.m. WOK-criteria, klik op deze link ) aanbieden betekend, zoals opgenomen en gefotografeerd door S-tax tijdens de taxatie op locatie bij u!

 

Zie verder dit advies van de A.G “Advocaat-Generaal IJzerman is van mening dat voor registratie slechts is vereist dat de essentiële gebreken zijn hersteld” (link advies A.G)

 

 
 
Over de hoogte van de schade (schadecalculatie) en/of wat er wel of niet in de calculatie is meegenomen wordt ook niet gediscussieerd! De calculatie is niet meer dan een aanwijzing voor de procentsgewijze aftrek in de afschrijving op de inkoop(handels)waarde.

 

Bij een WOK 1 bestaat de kans dat de belasting het rapport verwerpt en eist dat er een deelreparatie gebeurt, waarna er ook een nieuw taxatierapport moet komen. Dit kan uiteraard maar wel tegen dezelfde kosten als gebruikelijk.

 

Wilt u dit niet? Doe dan voor aanbieden bij de RDW de deelreparatie.

 

Bij ontbrekende (CVO/COC/CO2, niet vindbaar op buitenlandse papieren) CO2 gegevens houd ik de Nederlandse (Autotelex) norm aan, mocht de Belasting/RDW met een afwijkende CO2 komen dan is dit uw eigen verantwoording geweest! 

 

Tevens zijn er 50 keurmeesters die ook BOA zijn, dat staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar (link uitleg BOA). Hier uitleg Boa’s bij de RDW (link uitleg RDW/BOA)

 

Als uw voertuig zich in een sterk gewijzigde/afwijkende staat bevindt ten opzichte van de foto’s in het taxatierapport, of er zijn geen RDW-foto’s bij de belasting bekend. Maar er ligt wel een taxatierapport van het voertuig bij de belastingdienst. Dan moet u er niet raar van staan te kijken dat de belastingdienst een hertaxatie instelt! Wijzigen is dus voor eigen risico!

 

Tevens heeft de RDW de mogelijkheden om in het kader van een P.A.T.-onderzoek (O.B.D check) uw voertuig te schouwen op de punten: Teller fraude, Omkatten, BPM-fraude, gefingeerde-schade/totaal-schade en/of andere onderzoeken op voertuigcriminaliteit/veiligheidsgebied.

 

De RDW heeft de mogelijkheid dit te melden bij de Belastingdienst Domeinen (hertaxatie) en/of het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Voor vragen over deze L.I.V. onderwerpen: link contact L.I.V.

 

Over deze kwesties hoeft u S-tax niet te bellen/appen of te mailen. Ook andere vragen over het verdere importverloop kan ik niet beantwoorden S-tax is namelijk geen partij in de verdere import procedure.

 

Voor vragen over deze kwesties kunt bellen met de belastingtelefoon auto 0800-0749 (gratis) of de RDW 0900-0739 (€0,10 per minuut) L.I.V. 0900-548000 (€0,10 per minuut)

 

 
Verder dient u nog niet te beginnen met de reparatie van de auto na het aanbieden bij de RDW. Ook het betaalbericht/fiscaal akkoord betekent niet dat u kunt repareren, ook na fiscaal akkoord kunt u nog opgeroepen voor een hertaxatie. Wettelijk eindigt deze controletermijn na 6 werkdagen van het doen van aangifte/keuren RDW! Zie afbeelding hieronder of lees het via de afbeelding (afbeelding is aanklikbaar)

 

 

Gerepareerde/gewijzigde auto aanbieden of gelijk repareren/wijzigen na RDW keuring, u heeft zelf het risico genomen! Daaruit voortkomende problemen moet u ook zelf oplossen, u hoeft mij daar niet over te bellen/appen/mailen. U was op de hoogte!

 

Mochten zich er na het import traject juridische kwesties (Belasting, RDW) aandienen verwijs ik u naar mijn juridische partner 123BPM.nl  Juridische kosten zijn voor eigen rekening!

 

Eventuele naheffing en kosten zijn voor risico cliënt, die door het indienen van deze aangifte en rapportage akkoord gegaan is hiermee!

 

Er is altijd de mogelijkheid tot een nadere controle (administratief, hertaxatie) door de belasting om welke andere reden dan ook.

 

U heeft bij deze handleiding tevens uw taxatierapport ontvangen waardoor u op de hoogte bent van de (LINK BELASTINGDIENST) spelregels, dit om welke vorm van discussie dan ook te voorkomen!

 

Hierbij de (LINK UITVOERINGREGELING BPM), dit zijn wettelijke regels die zowel de taxateur als de cliënt te volgen hebben!

 

Deze punten zijn essentieel voor het slagen van de hele procedure. Als u deze punten om welke reden dan ook niet volgt, loopt u het risico op het niet slagen van de procedure. S-tax is op generlei wijze aansprakelijk voor het verdere verloop na opname van het voertuig en het wel of niet slagen van de import procedure.

 

Door het taxatierapport te downloaden bevestigt u deze handleiding gelezen te hebben en gaat u akkoord met de DISCLAIMER (LINK: DISCLAIMER) van S-TAX

 

Het niet volgen van deze procedure is voor eigen risico en kan betekenen, dat u een hertaxatie/naheffing van de belastingdienst krijgt. S-tax is niet verantwoordelijk voor door u gemaakte fouten! S-tax behoudt zich het recht voor, om u onze verdere dienstverlening om welke reden dan ook te weigeren!

 

Heeft u het betaalbericht/fiscaal akkoord gehad, en is het niet duidelijk of u wel of geen hertaxatie krijgt, belt u dan naar de behandelende backoffice en vraagt u daar of u wel of niet een hertaxatie krijgt en/of u kan beginnen met het repareren van uw voertuig.