Geachte cliënt lees deze handleiding goed!

Attentie! Bij al ingevulde gegevens, vergeet niet datum RDW keuring en uw handtekening in te vullen!

Opgelet vanaf 1 Januari 2023 inkoopfactuur verplicht bij aanlevering taxatierapport, doet u er geen inkoopfactuur/verklaring bij wordt het rapport geweigerd!

Geen inkoopfactuur/verklaring via onderstaande knop is ie downloadbaar


En wijzigingen BPM vanaf 1 Januari 2022

Hebt u eerder aangifte gedaan voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)? Vanaf 1 januari 2022 verandert een aantal zaken op het gebied van bpm. Hieronder leest u daar meer over.

Nieuwe CO2-grenzen en tarieven voor bpm personenauto’s

 

Het tarief en de CO2-grenzen in de bpm voor personenauto’s zijn aangescherpt. En de tarieven voor PHEV-personenauto’s zijn geïndexeerd. De nieuwe tarieven en CO2-grenzen vindt u bij Bpm-tarief personenauto.

Inschrijving wordt belastbaar feit bpm

Het belastbaar feit voor de bpm verandert. Vanaf 1 januari 2022 is de inschrijving in het kentekenregister het belastbaar feit. Tot en met 31 december 2021 is dit de tenaamstelling na de inschrijving bij de RDW.

Inschrijver wordt de belastingplichtige

Degene die de inschrijving in het kentekenregister aanvraagt bij de RDW,is vanaf 1 januari 2022 de belastingplichtige. Het maakt voor de belasting dus niet meer uit wie de tenaamgestelde van het motorrijtuig is. Bestelauto’s zijn een uitzondering: hier blijft de 1e tenaamgestelde belastingplichtig. Lees meer bij Bpm berekenen en betalen.

Overgangsregeling nieuw belastbaar feit

Hebt u in 2021 een motorrijtuig laten inschrijven in het kentekenregister van de RDW, maar is deze nog niet tenaamgesteld? Dan is wellicht de overgangsregeling van toepassing. Lees meer bij Overgangsregeling nieuw belastbaar feit bpm.

Nieuwe regeling bij een tariefswijziging bpm

Als de bpm-tarieven veranderen, dan geldt voor een motorrijtuig dat op dat moment wordt ingeschreven het oude tarief. Is het motorrijtuig wel ingeschreven, maar nog niet tenaamgesteld? En gebeurt dat ook niet binnen 2 maanden? Dan geldt voor dat motorrijtuig het nieuwe bpm-tarief. Afhankelijk van de tariefwijziging kan dat leiden tot een naheffing of teruggaaf.

Moment van afschrijving gebruikt motorrijtuig

Als u een gebruikt motorrijtuig inschrijft in het kentekenregister, wordt de bpm verminderd op basis van de afschrijving van dat motorrijtuig. Het precieze moment waarop de afschrijving wordt bepaald, is vanaf 1 januari 2022 de dag waarop de RDW het inschrijvingsonderzoek afsluit. U vindt deze datum op de website van de RDW. Klik na het invoeren van het kenteken op het tabblad ‘fiscaal’. Meer informatie hierover vindt u bij Bpm berekenen en betalen.

Wijziging vermindering bpm bij essentiële gebreken

Heeft een gebruikt motorrijtuig 1 of meer essentiële gebreken? Dan mag u de vermindering van de bpm vanaf 1 januari 2022 niet meer baseren op een taxatierapport. U bepaalt de vermindering aan de hand van de forfaitaire tabel of een koerslijst.

Wijziging termijn van ‘ongewijzigde staat’

Gebruikt u een taxatierapport om de afschrijving te bepalen? Dan moet u het motorrijtuig 6 werkdagen na de betaling van de bpm in ongewijzigde staat ter beschikking houden voor controle. De inspecteur kan u in die tijd oproepen uw motorrijtuig te tonen voor een hertaxatie op 1 van de locaties van Domeinen Roerende Zaken.

Wijziging moment van inschrijving in kentekenregister

Hebt u van de inspecteur een oproep gekregen een motorrijtuig te tonen voor hertaxatie? Dat motorrijtuig wordt pas ingeschreven in het kentekenregister als u het motorrijtuig hebt getoond en het onderzoek is afgesloten.

Inschrijving in kentekenregister bij ‘kennelijk onjuiste’ bpm-aangiften

Is de bpm die u wilt betalen ‘kennelijk onjuist’? Dan ontvangt u een naheffingsaanslag. Het motorrijtuig wordt dan pas ingeschreven in het kentekenregister nadat u de naheffingsaanslag hebt betaald.

Teruggaaf bpm bij geen gebruik in Nederland

Hebt u geen gebruikt gemaakt van de weg in Nederland met een motorrijtuig? En is dat motorrijtuig geëxporteerd of gesloopt? Dan krijgt u de bpm die u hebt betaald voor dat motorrijtuig onder voorwaarden volledig terug. Lees meer bij Teruggaaf van bpm.

Wilt u meer weten?

Op de website van het Ministerie van Financiën leest u meer over de veranderingen in de bpm.

De regels voor aangifte op basis taxatierapport vind u hier: AFSCHRIJVING MET TAXATIE RAPPORT als taxateur mag ik niet juridisch betrokken zijn bij bezwaar- en beroepsprocedures:

Het taxatierapport is afkomstig van een onafhankelijke, erkende taxateur. Deze taxateur maakt geen deel uit van een bedrijf dat handelt in gebruikte motorrijtuigen. De taxateur is ook niet direct of indirect verbonden aan zo’n bedrijf. De taxateur mag geen bpm-aangiften opstellen voor eigen klanten of derden. De taxateur mag niet optreden als gemachtigde bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Mijn advies is om in deze kwesties een van onze juridische experts op BPM gebied te nemen bij deze specialisten bent u in goede handen:

Sacha Bothof 123BPM

mr. Sacha Bothof is in 2008 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in het handels- en economisch recht en heeft sindsdien een verregaand specialisme ontwikkeld in de BPM (Wet op de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen).
In 14 jaar tijd heeft hij meer dan 8.000 bezwaar- en beroepsprocedures succesvol afgewikkeld en een groot aantal belastingplichtigen geadviseerd en bijgestaan bij een naheffingsaanslag BPM. mr. Bothof vertolkt uw standpunt, adviseert en biedt rechtsbescherming in geschillen over BPM.

AUTOLEGAL

Bent u getroffen door een naheffing van de Belastingdienst? Een naheffing omdat de belastingdienst van mening is dat uw BPM aangifte middels een koerslijst of taxatierapport niet deugt? Of voelt u zich niet juist of anders behandeld door de RDW? Bent u opgeroepen voor een hertaxatie of heeft u dit schoolvoorbeeld van “de slager die zijn eigen vlees keurt” al mogen meemaken?

Auto Legal begrijpt als geen ander dat door alle ingewikkelde regelgeving en Belastingwetten u door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom hebben wij online bezwaar maken via Auto Legal simpel bedacht. Gemakkelijk en van elke update houden we u op de hoogte. Na de eerste stappen doorlopen te hebben, heeft u totaal geen omkijken meer naar uw casus. Voorkom verhoging, wacht niet!

Deze rapportage is ten behoeve van een BPM-aangifte, en heeft zodoende niets met de BTW te maken, volgens jurisprudentie mag er uitgegaan worden van een marge auto bij BPM-import!

De BTW is dus een factor voor uzelf en niet voor de taxateur

Vanaf 1-1-2018 tot 1-9-2020 word er door de belasting/rdw naar zowel nedc/wltp gekeken in een proefberekening! Levert u beide methodes (voorzover mogelijk) brief/schein/cvo/buitenlandse kentekenpapieren niet aan, is dat voor eigen risico! Incompleet kan voor problemen zorgen (hertaxatie, naheffing, vertraging kenteken afgifte) dit zijn uw problemen, niet de mijne! U hoeft mij er niet over te bellen en/of te appen.

Voertuiggegevens (voertuigbeoordeling t.b.v. bpm-aangifte ) importkeuring verkrijgbaar bij de RDW, wel even om vragen!

Meer informatie voertuiggegevens

Klik op de onderstaande link:

Acceptatie-eisen belastingdienst:

De S-tax rapportage is compleet met alle vereiste formulieren, invullen zoals omschreven in deze handleiding bespoedigt het fiscaal akkoord!

U stuurt uw complete rapportage in een voldoende gefrankeerde A4 formaat envelop naar:

Belastingdienst
Postbus 2710
6401 DE Heerlen

De belasting verwerkt uw bpm-aangifte geautomatiseerd. Verstuurt u meerdere bpm-aangiften in 1 envelop? De belasting heeft de voorkeur voor 1 rapport per enveloppe

INKOOPFACTUUR/ INKOOPVERKLARING IS VERPLICHT, OOK BIJ AANKOOP VAN EEN “PARTICULIER”

Klik op de knop hieronder voor de inkoop verklaring

Inkoopverklaring

Klik op de onderstaande link:

3.6 De inkoopfactuur – in het geval het motorrijtuig is gekocht van een ondernemer – of de inkoopverklaring – in het geval het motorrijtuig is gekocht van een particulier – van het getaxeerde motorrijtuig wordt toegevoegd.

LEVERT U DEZE NIET IN SAMEN MET HET TAXATIERAPPORT, DAN LOOPT U KANS EEN “KENNELIJK ONJUISTE” AANGIFTE TE DOEN.

DIT KAN EEN WEIGERING RAPPORT EN/OF EEN NAHEFFING OPLEVEREN, EN IS DUS VOOR EIGEN RISICO. VERPLICHT, OOK BIJ AANKOOP VAN EEN “PARTICULIER”

Inschrijving in kentekenregister bij ‘kennelijk onjuiste’ bpm-aangiften

Is de bpm die u wilt betalen ‘kennelijk onjuist’? Dan ontvangt u een naheffingsaanslag. Het motorrijtuig wordt dan pas ingescheven in het kentekenregister nadat u de naheffingsaanslag hebt betaald.

Is het rapport mede gebaseerd op de herleidingsmethode (zie bijlage BPM-overzicht) dan zijn de kosten van bezwaar en beroep voor uzelf, omdat deze methode nog niet is uitgeprocedeerd.

Mijn jurist op dit gebied is www.123bpm.nl u kunt zich daar vervoegen.

In te vullen persoons- of bedrijfsgegevens:

Pagina 1

handleiding import taxatie s-tax pagina 1

Pagina 2

handleiding import s-tax pagina 2

Pagina 5

Verdere punten van aandacht: Het rapport is !!!30 DAGEN GELDIG!!! na afgifte datum (zie handtekening Taxatieblad S-tax). Laat u het RAPPORT VERLOPEN dan moet er een NIEUW RAPPORT gemaakt worden!

AANPASSEN (DATUM EN/OF TELLERSTAND) GEBEURT ABSOLUUT NIET! Hier is GEEN DISCUSSIE over mogelijk!

Zoals de auto opgenomen en gefotografeerd is zo wordt het rapport gemaakt!

Bij een nieuwe rapportage moeten er nieuwe foto’s van de auto gemaakt worden tegen dezelfde kosten zoals gebruikelijk.

DE REGELS ZIJN DUIDELIJK!

Het rapport wordt 1X verstrekt en is bedoeld voor de BPM-aangifte (tegenbewijsregeling-bpm), het rapport wordt niet opnieuw verstrekt voor verzekerings doeleinden of om welke andere reden dan ook!

Over waardes in de rapportage en de hoogte van het BPM-bedrag wordt tevens niet gediscussieerd!

Het RDW-traject staat los van het taxatie traject dus voor RDW/WOK vragen zult u bij de RDW moeten zijn! (Link Keuring RDW Particulier) (Link Keuring RDW Zakelijk) (Link Keuringsafspraak RDW maken)

Vragen over hoe een WOK te voorkomen kan ik niet beantwoorden omdat ik geen invloed heb op het verloop bij de RDW, en hoe een keurmeester de keuring op zich afhandelt! (WOK Info)

Wilt u per se toch weten hoe de toekomstige RDW-keuring verloopt druk op deze link (WOK-SPECIALIST)

Herstelt u de auto VOLLEDIG en u krijgt een hertaxatie, dan heeft u de Inspecteur de kans tot controle ontnomen en kan ik u niet verder behulpzaam zijn of verder adviseren, u heeft zelf het risico genomen! (Zie deze link)

Bied uw auto in ongewijzigde staat (lichte deelreparatie is toegestaan i.v.m. WOK-criteria, (klik op deze link) aan bij de RDW

In ongewijzigde staat (lichte deelreparatie is toegestaan i.v.m. WOK-criteria, (klik op deze link) aanbieden betekend, zoals opgenomen en gefotografeerd door S-tax tijdens de taxatie op locatie bij u!

Zie verder dit advies van de A.G “Advocaat-Generaal IJzerman is van mening dat voor registratie slechts is vereist dat de essentiële gebreken zijn hersteld” (link advies A.G)

Over de hoogte van de schade (schadecalculatie) en/of wat er wel of niet in de calculatie is meegenomen wordt ook niet gediscussieerd! De calculatie is niet meer dan een aanwijzing voor de procentsgewijze aftrek in de afschrijving op de inkoop(handels)waarde.

Bij een WOK 1 bestaat de kans dat de belasting het rapport verwerpt en eist dat er een deelreparatie gebeurt, waarna er ook een nieuw taxatierapport moet komen. Dit kan uiteraard maar wel tegen dezelfde kosten als gebruikelijk.

Wilt u dit niet? Doe dan voor aanbieden bij de RDW de deelreparatie.

Bij ontbrekende (CVO/COC/CO2, niet vindbaar op buitenlandse papieren) CO2 gegevens houd ik de Nederlandse (Autotelex) norm aan, mocht de Belasting/RDW met een afwijkende CO2 komen dan is dit uw eigen verantwoording geweest!

Tevens zijn er 50 keurmeesters die ook BOA zijn, dat staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar. Hier uitleg Boa’s bij de RDW (link uitleg RDW/BOA)

Als uw voertuig zich in een sterk gewijzigde/afwijkende staat bevindt ten opzichte van de foto’s in het taxatierapport, of er zijn geen RDW-foto’s bij de belasting bekend. Maar er ligt wel een taxatierapport van het voertuig bij de belastingdienst. Dan moet u er niet raar van staan te kijken dat de belastingdienst een hertaxatie instelt! Wijzigen is dus voor eigen risico!

Tevens heeft de RDW de mogelijkheden om in het kader van een P.A.T.-onderzoek (O.B.D check) uw voertuig te schouwen op de punten: Teller fraude, Omkatten, BPM-fraude, gefingeerde-schade/totaal-schade en/of andere onderzoeken op voertuigcriminaliteit/veiligheidsgebied.

De RDW heeft de mogelijkheid dit te melden bij de Belastingdienst Domeinen (hertaxatie) en/of het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (voor vragen over deze L.I.V. onderwerpen).

Over deze kwesties hoeft u S-tax niet te bellen/appen of te mailen. Ook andere vragen over het verdere importverloop kan ik niet beantwoorden S-tax is namelijk geen partij in de verdere import procedure.

Voor vragen over deze kwesties kunt bellen met de belastingtelefoon auto 0800-0749 (gratis) of de RDW 0900-0739 (€0,10 per minuut) L.I.V. 0900-548000 (€0,10 per minuut)

Gebruikt u een taxatierapport om de afschrijving te bepalen? Dan moet u het motorrijtuig 6 werkdagen na de betaling van de bpm in ongewijzigde staat ter beschikking houden voor controle. De inspecteur kan u in die tijd oproepen uw motorrijtuig te tonen voor een hertaxatie op 1 van de locaties van Domeinen Roerende Zaken.

Gerepareerde/gewijzigde auto aanbieden of gelijk repareren/wijzigen na RDW keuring, u heeft zelf het risico genomen! Daaruit voortkomende problemen moet u ook zelf oplossen, u hoeft mij daar niet over te bellen/appen/mailen. U was op de hoogte!

Mochten zich er na het import traject juridische kwesties (Belasting, RDW) aandienen verwijs ik u naar mijn juridische partner 123BPM.nl. Juridische kosten zijn voor eigen rekening!

Eventuele naheffing en kosten zijn voor risico cliënt, die door het indienen van deze aangifte en rapportage akkoord gegaan is hiermee!

Er is altijd de mogelijkheid tot een nadere controle (administratief, hertaxatie) door de belasting om welke andere reden dan ook.

U heeft bij deze handleiding tevens uw taxatierapport ontvangen waardoor u op de hoogte bent van de (LINK BELASTINGDIENST) spelregels, dit om welke vorm van discussie dan ook te voorkomen!

Hierbij de (LINK UITVOERINGREGELING BPM), dit zijn wettelijke regels die zowel de taxateur als de cliënt te volgen hebben!

Deze punten zijn essentieel voor het slagen van de hele procedure. Als u deze punten om welke reden dan ook niet volgt, loopt u het risico op het niet slagen van de procedure. S-tax is op generlei wijze aansprakelijk voor het verdere verloop na opname van het voertuig en het wel of niet slagen van de import procedure.

Door het taxatierapport te downloaden bevestigt u deze handleiding gelezen te hebben en gaat u akkoord met de DISCLAIMER (LINK: DISCLAIMER) van S-TAX

 

Het niet volgen van deze procedure is voor eigen risico en kan betekenen, dat u een hertaxatie/naheffing van de belastingdienst krijgt. S-tax is niet verantwoordelijk voor door u gemaakte fouten! S-tax behoudt zich het recht voor, om u onze verdere dienstverlening om welke reden dan ook te weigeren!

 

Heeft u het betaalbericht/fiscaal akkoord gehad, en is het niet duidelijk of u wel of geen hertaxatie krijgt, belt u dan naar de behandelende backoffice en vraagt u daar of u wel of niet een hertaxatie krijgt en/of u kan beginnen met het repareren van uw voertuig.

S-tax disclaimer

Klik op het logo voor de algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die S-tax doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

Belasting Telefoon Auto: 0800 - 0749 (gratis)

Bel dit nummer voor als uw vragen over autobelasting, zoals de bpm, bzm en motorrijtuigbelasting (wegenbelasting)

Belt u vanuit het buitenland? Bel dan: + 31 88 1565998.

Houd uw burgerservicenummer en kenteken bij de hand

Tenzij u ondernemer bent. Dan hoeft u alleen uw gebruikersnaam of RSIN bij de hand te houden.

Openingstijden

U kunt bellen van maandag to en met vrijdag van 08:00 tot 17:00