Geachte Client lees deze handleiding goed! Dit om onnodige discussie met de Taxateur, en de belastingdienst te voorkomen!

 


 

Voertuiggegevens (werkorder t.b.v. bpm-aangifte )importkeuring weer te krijgen bij RDW

Logo aanklikbaar voor meer info

Vanaf 1 November 2018 zijn er geen postbussen van de Belastingdienst bij de RDW-keuringsstations meer. Voortaan verstuurt u uw aangifte per post

Vanaf 1 November is er nieuw BPM-aangifteformulier (BPM11) Logo aanklikbaar

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/nieuwe-bpm-aangifte-beschikbaar

U stuurt uw aangifte mét de gevraagde bijlagen in een voldoende

gefrankeerde envelop naar:

 Belastingdienst
Postbus 2710
6401 DE  Heerlen

De belasting verwerkt uw bpm-aangifte geautomatiseerd

De volgorde waarin u de aangiften aanlevert bepaalt de doorlooptijd. U bekort de doorlooptijd door uw gegevens in 1 pakketje aan te bieden in deze volgorde:

  1. Formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’
  2. Bijlagen bij het aangifteformulier bpm
  3. Overige bijlagen zoals factuur, koerslijst, CVO
  4. Taxatierapport

Verstuurt u meerdere bpm-aangiften in 1 envelop? Zorg dan dat u de juiste bijlage(n) bij de juiste aangifte voegt.

Acceptatie-eisen belastingdienst:

 HET HELE RAPPORT IN KLEUR PRINTEN

GEEN NIETJES GEBRUIKEN, LOSSE BLADEN HEBBEN DE VOORKEUR

DUS ALLE PAPIEREN LOS IN BELASTING ENVELOP en bijvoegen INKOOPFACTUUR/INKOOPVERKLARING

Doet u dit niet dan heeft u kans op een nadere controle en/of een hertaxatie, weigering rapport, naheffing

 INKOOPFACTUUR/INKOOPVERKLARING IS VERPLICHT!

DOET U DEZE ER NIET BIJ EN DE BELASTING WEIGERT HET RAPPORT, u was op de hoogte van deze regel!

ZIE DEZE LINK: UITVOERINGREGELING BPM BIJ PUNT 3.6!!!!!!!!!!

 Door op  INKOOPVERKLARING button te klikken komt u bij een downloadbare inkoopverklaring:

Er is een nieuw BPM-aangifte formulier (BPM11) hieronder ziet u wat u in moet vullen!

 

Verdere punten van aandacht:

 Het rapport is !!!30 DAGEN GELDIG!!! na afgifte datum (zie handtekening Taxatieblad S-tax).

 Laat u het RAPPORT VERLOPEN dan moet er een NIEUW RAPPORT gemaakt worden!

AANPASSEN (DATUM EN/OF TELLERSTAND) GEBEURT ABSOLUUT NIET!

 Hier is GEEN DISCUSSIE over mogelijk!

 Zoals de auto opgenomen en gefotografeerd is zo wordt het rapport gemaakt!

Bij een nieuwe rapportage moeten er nieuwe foto’s van de auto gemaakt worden tegen dezelfde kosten zoals gebruikelijk.

 DE REGELS ZIJN DUIDELIJK!

ZIE DEZE LINK: (AFSCHRIJVING MET TAXATIERAPPORT)

 

Het rapport wordt 1X verstrekt en is bedoeld voor de BPM-aangifte (tegenbewijsregeling-bpm), het rapport wordt niet opnieuw verstrekt voor verzekerings doeleinden of om welke andere reden dan ook!

Over waardes in de rapportage en de hoogte van het BPM-bedrag wordt tevens niet gediscussieerd!

Het RDW-traject staat los van het taxatie traject dus voor RDW/WOK vragen zult u bij de RDW moeten zijn! (LINK Keuring RDW)

Vragen over hoe een WOK te voorkomen kan ik niet beantwoorden omdat ik geen invloed heb op het verloop bij de RDW, en hoe een keurmeester de keuring op zich afhandelt! (WOK INFO)

Wilt u per se toch weten hoe de toekomstige RDW-keuring verloopt druk op deze link (WOK-SPECIALIST)

Herstelt u de auto VOLLEDIG en u krijgt een hertaxatie, dan heeft u de Inspecteur de kans tot controle ontnomen en kan ik u niet verder behulpzaam zijn of verder adviseren, u heeft zelf het risico genomen! (ZIE DEZE LINK)

 

Bied uw auto in ongewijzigde staat (lichte deelreparatie is toegestaan i.v.m. WOK-criteria, klik op deze link) aan bij de RDW.

In ongewijzigde staat (lichte deelreparatie is toegestaan i.v.m. WOK-criteria, klik op deze link ) aanbieden betekend, zoals opgenomen en gefotografeerd door S-tax tijdens de taxatie op locatie bij u!

Over de hoogte van de schade (schadecalculatie) en/of wat er wel of niet in de calculatie is meegenomen wordt ook niet gediscussieerd! De calculatie is niet meer dan een aanwijzing voor de procents gewijze aftrek in de afschrijving op de inkoop(handels)waarde.

De RDW kan een WOK1 toe kennen en foto’s maken van uw voertuig dit kunt u zien op uw werkorder (zie foto) die u aan het eind van de keuring bij de RDW krijgt.

Bij een WOK 1 bestaat de kans dat de belasting het rapport verwerpt en eist dat er een deelreparatie gebeurt, waarna er ook een nieuw taxatierapport moet komen. Dit kan uiteraard maar wel tegen dezelfde kosten als gebruikelijk.

Wilt u dit niet? Doe dan voor aanbieden bij de RDW de deelreparatie.

Tevens zijn er 50 keurmeesters die ook BOA zijn, dat staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar (link uitleg BOA). Hier uitleg Boa’s bij de RDW (link uitleg RDW/BOA)

Als uw voertuig zich in een sterk gewijzigde/afwijkende staat bevindt ten opzichte van de foto’s in het taxatierapport, of er zijn geen RDW-foto’s bij de belasting bekend.

Maar er ligt wel een taxatierapport van het voertuig bij de belastingdienst. Dan moet u er niet raar van staan te kijken dat de belastingdienst een hertaxatie instelt! Wijzigen is dus voor eigen risico!

Tevens heeft de RDW de mogelijkheden om in het kader van een P.A.T.-onderzoek (O.B.D check) uw voertuig te schouwen op de punten: Teller fraude, Omkatten, BPM-fraude, gefingeerde-schade/totaal-schade en/of andere onderzoeken op voertuigcriminaliteit/veiligheidsgebied.

De RDW heeft de mogelijkheid dit te melden bij de Belastingdienst Domeinen (hertaxatie) en/of het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Voor vragen over deze L.I.V. onderwerpen: link contact L.I.V.

Over deze kwesties hoeft u S-tax niet te bellen/appen of te mailen. Ook andere vragen over het verdere importverloop kan ik niet beantwoorden S-tax is namelijk geen partij in de verdere import procedure.

Voor vragen over deze kwesties kunt bellen met de belastingtelefoon auto 0800-0749 (gratis) of de RDW 0900-0739 (€0,10 per minuut) L.I.V. 0900-548000 (€0,10 per minuut)

Mochten zich er na het import traject juridische kwesties (Belasting, RDW) aandienen verwijs ik u naar mijn juridische partner 123BPM.nl  Bij het niet naleven van de regels in deze handleiding zijn de juridische kosten voor uw eigen rekening!

Verder dient u nog niet te beginnen met de reparatie van de auto na het aanbieden bij de RDW, tot u goedkeuring van de Belastingdienst heeft in de vorm van een betaalbericht/fiscaal akkoord dit krijgt u per email. Deze goedkeuring moet wettelijk binnen 6 werkdagen door de belastingdienst gegeven zijn!

Er is altijd de mogelijkheid tot een nadere controle (administratief, hertaxatie) door de belasting om welke andere reden dan ook.

U heeft bij deze handleiding tevens uw taxatierapport ontvangen waardoor u op de hoogte bent van de (LINK BELASTINGDIENST) spelregels, dit om welke vorm van discussie dan ook te voorkomen!

Hierbij de (LINK UITVOERINGREGELING BPM), dit zijn wettelijke regels die zowel de taxateur als de cliënt te volgen hebben!

Deze punten zijn essentieel voor het slagen van de hele procedure. Als u deze punten om welke reden dan ook niet volgt, loopt u het risico op het niet slagen van de procedure. S-tax is op generlei wijze aansprakelijk voor het verdere verloop na opname van het voertuig en het wel of niet slagen van de import procedure.

Door het taxatierapport te downloaden bevestigt u deze handleiding gelezen te hebben en gaat u akkoord met de DISCLAIMER (LINK: DISCLAIMER) van S-TAX

Het niet volgen van deze procedure is voor eigen risico en kan betekenen, dat u een hertaxatie/naheffing van de belastingdienst krijgt. S-tax is niet verantwoordelijk voor door u gemaakte fouten! S-tax behoudt zich het recht voor, om u onze verdere dienstverlening om welke reden dan ook te weigeren!

Heeft u het betaalbericht/fiscaal akkoord gehad, en is het niet duidelijk of u wel of geen hertaxatie krijgt, belt u dan naar de behandelende backoffice en vraagt u daar of u wel of niet een hertaxatie krijgt en/of u kan beginnen met het repareren van uw voertuig.

Klik op de Button om uw inkoopverklaring en/of uitgebreide handleiding BPM-import te downloaden.