Geachte cliënt lees deze handleiding goed!

!!! OPGELET ER WORDEN GEEN AUTO,S GETAXEERD NA GOEDKEURING RDW!!! FOTO,S VAN OPGENOMEN AUTO’S WORDEN NA 30 DAGEN VERWIJDERD BIJ GEEN AFNAME RAPPORT!!!

Opgelet vanaf 1 Januari 2023 inkoopfactuur verplicht bij aanlevering taxatierapport, doet u er geen inkoopfactuur/verklaring bij kan het rapport geweigerd worden, of er volgt een naheffing.

OPGELET NIEUW FORMULIER 1 JULI 2023

Opgelet! Vanaf 1 Juli 2023 is er een nieuw BPM-aangifte formulier. Vul bij 8c in, Inkoopfactuur aanwezig: Ja! Vult u niks in of nee, dan kan het rapport geweigerd worden, en/of er volgt een naheffing! Ook aankoopprijs en BTWnr invullen, doet u dit niet, ook dan kan er een weigering/naheffing volgen. Particulier gekocht, nee invullen, en bij leverancier PARTICULIER.

Een taxateur mag niet juridisch betrokken zijn bij bezwaar- en beroepsprocedures, zie dit:

Het taxatierapport is afkomstig van een onafhankelijke, erkende taxateur. Deze taxateur maakt geen deel uit van een bedrijf dat handelt in gebruikte motorrijtuigen. De taxateur is ook niet direct of indirect verbonden aan zo’n bedrijf. De taxateur mag geen bpm-aangiften opstellen voor eigen klanten of derden. De taxateur mag niet optreden als gemachtigde bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Daarom mijn advies om in deze kwesties een van onze juridische experts op BPM gebied te nemen bij deze specialisten bent u in goede handen:

Bent u getroffen door een naheffing van de Belastingdienst? Een naheffing omdat de belastingdienst van mening is dat uw BPM aangifte middels een koerslijst of taxatierapport niet deugt? Of voelt u zich niet juist of anders behandeld door de RDW? Bent u opgeroepen voor een hertaxatie of heeft u dit schoolvoorbeeld van “de slager die zijn eigen vlees keurt” al mogen meemaken? 

Auto Legal begrijpt als geen ander dat door alle ingewikkelde regelgeving en Belastingwetten u door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom hebben wij online bezwaar maken via Auto Legal simpel bedacht. Gemakkelijk en van elke update houden we u op de hoogte. Na de eerste stappen doorlopen te hebben, heeft u totaal geen omkijken meer naar uw casus. Voorkom verhoging, wacht niet!

mr. Sacha Bothof is in 2008 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in het handels- en economisch recht en heeft sindsdien een verregaand specialisme ontwikkeld in de BPM (Wet op de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen).

In 14 jaar tijd heeft hij meer dan 8.000 bezwaar- en beroepsprocedures succesvol afgewikkeld en een groot aantal belastingplichtigen geadviseerd en bijgestaan bij een naheffingsaanslag BPM. mr. Bothof vertolkt uw standpunt, adviseert en biedt rechtsbescherming in geschillen over BPM.

Deze rapportage is ten behoeve van een BPM-aangifte, en heeft zodoende niets met de BTW te maken, volgens jurisprudentie mag er uitgegaan worden van een marge auto bij BPM-import!

BPM is geen factuurbelasting. De taxateur hoeft bij zijn taxatie dan ook geen rekening te houden met door de belastingplichtige betaalde inkoopprijs.

Aanleveren vereiste gegevens:

Vanaf 1-1-2018 tot 1-9-2020 word er door de belasting/rdw naar zowel nedc/wltp gekeken in een proefberekening! Levert u beide methodes (voorzover mogelijk) brief/schein/cvo/buitenlandse kentekenpapieren niet aan, is dat voor eigen risico!

Voertuiggegevens (voertuigbeoordeling t.b.v. bpm-aangifte ) importkeuring verkrijgbaar bij de RDW, wel even om vragen!

Meer informatie voertuiggegevens

Klik op de onderstaande link:

Acceptatie-eisen belastingdienst:

U stuurt uw complete rapportage in een voldoende gefrankeerde A4 formaat envelop naar:

Belastingdienst
Postbus 2710
6401 DE Heerlen

De belasting verwerkt uw bpm-aangifte geautomatiseerd. Verstuurt u meerdere bpm-aangiften in 1 envelop? De belasting heeft de voorkeur voor 1 rapport per enveloppe

In te vullen gegevens in de Aangifte/melding/opgaaf

1C: BSN of RSIN

3B: Datum waarop de RDW het motorrijtuig heeft goedgekeurd.

4A: Naam particulier of naam ondernemer 4B: N.A.W gegevens, telefoonnummer en emailadres

8C: Inkoopfactuur JA bij zakelijke aankoop, dan ook BTW nr leverancier invullen. Idem de aankoopprijs. Nee bij particuliere aankoop en bij leverancier particulier invullen.

10: Naam en handtekening

 

INKOOPFACTUUR/ INKOOPVERKLARING IS VERPLICHT, OOK BIJ AANKOOP VAN EEN “PARTICULIER”

Klik op de knop hieronder voor de inkoop verklaring

Inkoopverklaring

Klik op de onderstaande link:

3.6 De inkoopfactuur – in het geval het motorrijtuig is gekocht van een ondernemer – of de inkoopverklaring – in het geval het motorrijtuig is gekocht van een particulier – van het getaxeerde motorrijtuig wordt toegevoegd.

Levert u de inkoopfactuur/inkoopverklaring niet in bij het taxatierapport, dan loopt u kans een "kennelijk onjuiste" aangifte te doen, met het risico op weigering of een naheffing.

Inschrijving in kentekenregister bij ‘kennelijk onjuiste’ bpm-aangiften

Is de bpm die u wilt betalen ‘kennelijk onjuist’? Dan ontvangt u een naheffingsaanslag. Het motorrijtuig wordt dan pas ingescheven in het kentekenregister nadat u de naheffingsaanslag hebt betaald.

Het rapport wordt 1X verstrekt en is bedoeld voor de BPM-aangifte (tegenbewijsregeling-bpm), het rapport wordt niet opnieuw verstrekt voor verzekerings doeleinden of om welke andere reden dan ook!

Over waardes in de rapportage en de hoogte van het BPM-bedrag wordt tevens niet gediscussieerd!

Het RDW-traject staat los van het taxatie traject dus voor RDW/WOK vragen zult u bij de RDW moeten zijn! (Link Keuring RDW Particulier) (Link Keuring RDW Zakelijk) (Link Keuringsafspraak RDW maken)

Vragen over hoe een WOK te voorkomen kan ik niet beantwoorden omdat ik geen invloed heb op het verloop bij de RDW, en hoe een keurmeester de keuring op zich afhandelt! (WOK Info)

Wilt u per se toch weten hoe de toekomstige RDW-keuring verloopt druk op deze link (WOK-SPECIALIST)

Herstelt u de auto VOLLEDIG en u krijgt een hertaxatie, dan heeft u de Inspecteur de kans tot controle ontnomen en kan ik u niet verder behulpzaam zijn of verder adviseren, u heeft zelf het risico genomen!

Bied uw auto in ongewijzigde staat (lichte deelreparatie is toegestaan i.v.m. WOK-criteria) aan bij de RDW

Zie verder dit advies van de A.G “Advocaat-Generaal IJzerman is van mening dat voor registratie slechts is vereist dat de essentiële gebreken zijn hersteld” (link advies A.G)

Over de hoogte van de schade (schadecalculatie) en/of wat er wel of niet in de calculatie is meegenomen wordt ook niet gediscussieerd! De calculatie is niet meer dan een aanwijzing voor de procentsgewijze aftrek in de afschrijving op de inkoop(handels)waarde, en zeker niet leidend in de waardevermindering!

Bij een WOK 1 bestaat de kans dat de belasting het rapport verwerpt en eist dat er een deelreparatie gebeurt, waarna er ook een nieuw taxatierapport moet komen. Dit kan uiteraard maar wel tegen dezelfde kosten als gebruikelijk. Wilt u dit niet? Doe dan voor aanbieden bij de RDW de deelreparatie.

Bij ontbrekende (CVO/COC/CO2, niet vindbaar op buitenlandse papieren) CO2 gegevens houd ik de Nederlandse (Autotelex) norm aan, mocht de Belasting/RDW met een afwijkende CO2 komen dan is dit uw eigen verantwoording geweest!

Tevens zijn er 50 keurmeesters die ook BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) zijn. Hier uitleg Boa’s bij de RDW (link uitleg RDW/BOA)

Als uw voertuig zich in een sterk gewijzigde/afwijkende staat bevindt ten opzichte van de foto’s in het taxatierapport, of er zijn geen RDW-foto’s bij de belasting bekend. Maar er ligt wel een taxatierapport van het voertuig bij de belastingdienst. Dan moet u er niet raar van staan te kijken dat de belastingdienst een hertaxatie instelt! Wijzigen is dus voor eigen risico!

Tevens heeft de RDW de mogelijkheden om in het kader van een P.A.T.-onderzoek (O.B.D check) uw voertuig te schouwen op de punten: Teller fraude, Omkatten, BPM-fraude, gefingeerde-schade/totaal-schade en/of andere onderzoeken op voertuigcriminaliteit/veiligheidsgebied.

De RDW heeft de mogelijkheid dit te melden bij de Belastingdienst Domeinen (hertaxatie) en/of het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (voor vragen over deze L.I.V. onderwerpen).

Over deze kwesties hoeft u S-tax niet te bellen/appen of te mailen. Ook andere vragen over het verdere importverloop kan ik niet beantwoorden S-tax is namelijk geen partij in de verdere import procedure.

Voor vragen over deze kwesties kunt bellen met de belastingtelefoon auto 0800-0749 (gratis) of de RDW 0900-0739 (€0,10 per minuut) L.I.V. 0900-548000 (€0,10 per minuut)

Gebruikt u een taxatierapport om de afschrijving te bepalen? Dan moet u het motorrijtuig 6 werkdagen na de betaling van de bpm in ongewijzigde staat ter beschikking houden voor controle. De inspecteur kan u in die tijd oproepen uw motorrijtuig te tonen voor een hertaxatie op 1 van de locaties van Domeinen Roerende Zaken.

Gerepareerde/gewijzigde auto aanbieden of gelijk repareren/wijzigen na RDW keuring, u heeft zelf het risico genomen! Daaruit voortkomende problemen moet u ook zelf oplossen, u hoeft mij daar niet over te bellen/appen/mailen. U was op de hoogte!

Mochten zich er na het import traject juridische kwesties (Belasting, RDW) aandienen verwijs ik u naar mijn juridische partner 123BPM.nl Juridische kosten zijn voor eigen rekening!

Eventuele naheffing en kosten zijn voor risico cliënt, die door het indienen van deze aangifte en rapportage akkoord gegaan is hiermee!

U heeft bij deze handleiding tevens uw taxatierapport ontvangen waardoor u op de hoogte bent van de spelregels, dit om welke vorm van discussie dan ook te voorkomen!

Hierbij de (LINK UITVOERINGREGELING BPM), dit zijn wettelijke regels die zowel de taxateur als de cliënt te volgen hebben!

Deze punten zijn essentieel voor het slagen van de importprocedure, volgt u deze procedure niet, is S-tax niet aansprakelijk voor het mislukken van de import procedure.

Het niet volgen van deze procedure is voor eigen risico. S-tax is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het niet slagen van de importprocedure.

Hertaxaties en/of naheffingen zijn altijd mogelijk, om welke illustere redenen dan ook.

Door het taxatierapport te downloaden bevestigt u, deze handleiding gelezen te hebben, en gaat u akkoord met de disclaimer.

S-tax behoudt zich het recht voor, om u onze dienstverlening te weigeren!

 

S-tax disclaimer

Klik op het logo voor de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die S-tax doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

Belasting Telefoon Auto: 0800 - 0749 (gratis)

Bel dit nummer voor als uw vragen over autobelasting, zoals de bpm, bzm en motorrijtuigbelasting (wegenbelasting)

Houd uw burgerservicenummer en kenteken bij de hand

Tenzij u ondernemer bent. Dan hoeft u alleen uw gebruikersnaam of RSIN bij de hand te houden.

Openingstijden

U kunt bellen van maandag to en met vrijdag van 08:00 tot 17:00