Geen lagere BPM-handelsinkoopwaarde bij normale gebruiksschade

Bron: 

Advocaat vrouwe Justitia

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat op de foto’s bij het taxatierapport van Domeinen geen “diepe krassen, forse pitten, slecht schadeherstel, taperesten, druipers en stofresten in de lak” zijn te zien zoals X stelt. 

X koopt in Duitsland een gebruikte Ford S-Max voor € 14.622. Volgens het taxatierapport bij de BPM-aangifte is de handelsinkoopwaarde door schade slechts € 8276 en X voldoet € 2424 op aangifte. In geschil is de naheffingsaanslag van € 1308, nadat op verzoek van de inspecteur een hertaxatie bij Domeinen heeft plaatsgevonden. Rechtbank Gelderland stelt de inspecteur in het gelijk. X gaat in hoger beroep. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat op de foto’s bij het rapport van Domeinen geen “diepe krassen, forse pitten, slecht schadeherstel, taperesten, druipers en stofresten in de lak” zijn te zien zoals X stelt. Meer dan normale gebruiksschade is door hem ook anderszins niet aannemelijk gemaakt. Het beroep van X is ongegrond.

Lees meer

Rechtbank hamer s-tax
Actueel Nieuws

Nieuwe CO2-methode leidt tot te hoge BPM

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de uitlatingen van de Staatssecretaris van Financiën geen gerechtvaardigd vertrouwen wekken, omdat deze zijn gedaan in zijn hoedanigheid van medewetgever. X bewijst voor twee BMW’s dat de geheven BPM hoger is dan de laagste rest-BPM van gelijksoortige auto’s die hier al zijn geregistreerd.

Belastingdienst logo voor actueel nieuws S-tax
Actueel Nieuws

Wijzigingen in de bpm vanaf 1 januari 2022

Hebt u eerder aangifte gedaan voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)? Vanaf 1 januari 2022 verandert een aantal zaken op het gebied van bpm. Hieronder leest u daar meer over.