Geen BPM-naheffing voor exclusieve Bentley

Bron: 

Rechtbank hamer s-tax

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur de uitkomst van de taxatie – mede in het licht van de eigen aankoopprijs door X bv – onvoldoende gemotiveerd heeft betwist. Naheffing uitsluitend op basis van de tabel is bovendien niet geoorloofd. 

X doet BPM-aangifte voor een gebruikte Bentley Mulsanne 6.7 Speed V8 W.O Edition, die zij in Duitsland heeft gekocht voor € 210.000. De nieuwprijs was € 508.915 en X voldoet € 58.880 aan BPM. Volgens haar taxateur zijn geen referentie-auto’s en is ook geen koerslijst beschikbaar, zodat de afschrijving (37,32%) is afgeleid uit de koerslijst van een (kale) Bentley van een ander type. In geschil is de naheffingsaanslag van € 11.350 op basis van de forfaitaire tabel. Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur de uitkomst van de taxatie – mede in het licht van de eigen aankoopprijs door X bv – onvoldoende gemotiveerd heeft betwist. € 210.000 met 21% BTW en € 58.880 BPM komt overeen met een waarde van € 313.000. Dit spreekt eerder in het voordeel van X dan in haar nadeel. Naheffing uitsluitend op basis van de tabel is bovendien niet geoorloofd. De inspecteur stelt ook vergeefs dat een collector’s item als deze niet in waarde zouden dalen. Dat is voor de onderhavige Bentley namelijk geen feit van algemene bekendheid. Het beroep van X is gegrond. De aanslag wordt vernietigd.

Lees meer

Rechtbank hamer s-tax
Actueel Nieuws

Nieuwe CO2-methode leidt tot te hoge BPM

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de uitlatingen van de Staatssecretaris van Financiën geen gerechtvaardigd vertrouwen wekken, omdat deze zijn gedaan in zijn hoedanigheid van medewetgever. X bewijst voor twee BMW’s dat de geheven BPM hoger is dan de laagste rest-BPM van gelijksoortige auto’s die hier al zijn geregistreerd.

Belastingdienst logo voor actueel nieuws S-tax
Actueel Nieuws

Wijzigingen in de bpm vanaf 1 januari 2022

Hebt u eerder aangifte gedaan voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)? Vanaf 1 januari 2022 verandert een aantal zaken op het gebied van bpm. Hieronder leest u daar meer over.