Geen BPM-naheffing voor auto met defecte motor

Bron: 

Rechtbank hamer s-tax

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X aannemelijk maakt dat er iets flink mis was met de motor. 100% van de herstelkosten mag worden afgetrokken, omdat je helemaal niets aan een auto hebt als de motor het niet doet.

X doet BPM-aangifte voor een auto met motorschade en voldoet € 669. Van de schadecalculatie heeft € 18.000 betrekking op het repareren van de motor. Na hertaxatie door Domeinen volgt een naheffing van € 2765. Als bewijs van de motorschade overlegt X een brief van een Duitse garage, alsmede foto’s en een film waarop de uitbouw van het motorblok zichtbaar is. Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X aannemelijk maakt dat er iets flink mis was met de motor. Dit strookt ook met de bevindingen van de RDW, die heeft geconstateerd dat het originele motorblok is gerepareerd. Bij motorschade mag 100% van de herstelkosten worden afgetrokken, omdat je helemaal niets aan een auto hebt als de motor het niet doet. Het beroep van X is gegrond. De aanslag wordt vernietigd. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn krijgt X ook een immateriële schadevergoeding van € 1000.

Lees meer

Rechtbank hamer s-tax
Actueel Nieuws

Nieuwe CO2-methode leidt tot te hoge BPM

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de uitlatingen van de Staatssecretaris van Financiën geen gerechtvaardigd vertrouwen wekken, omdat deze zijn gedaan in zijn hoedanigheid van medewetgever. X bewijst voor twee BMW’s dat de geheven BPM hoger is dan de laagste rest-BPM van gelijksoortige auto’s die hier al zijn geregistreerd.

Belastingdienst logo voor actueel nieuws S-tax
Actueel Nieuws

Wijzigingen in de bpm vanaf 1 januari 2022

Hebt u eerder aangifte gedaan voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)? Vanaf 1 januari 2022 verandert een aantal zaken op het gebied van bpm. Hieronder leest u daar meer over.