Door vooraf verschuldigde BPM geldt minder strenge stelplicht en bewijslast

Bron: 

Advocaat vrouwe Justitia

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur in de bezwaarfase onvoldoende heeft onderzocht of achteraf gezien niet te veel BPM is voldaan. Uit het EU-discriminatieverbod volgt namelijk dat de laagste handelsinkoopwaarde het uitgangspunt moet zijn.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur in de bezwaarfase onvoldoende heeft onderzocht of achteraf gezien niet te veel BPM is voldaan. Hij beschikt op dat moment namelijk zelf over de datum van de tenaamstelling, zodat op eenvoudige wijze de extra leeftijdskorting kan worden berekend. X doet op 17 juli 2017 BPM-aangifte voor een VW Golf uit 2014 met schade en voldoet hiertoe € 1527 BPM. De tenaamstelling en registratie vindt plaats op 1 augustus 2017. X gaat in bezwaar. In geschil is of dit terecht ongegrond is verklaard. Rechtbank Gelderland stelt de inspecteur in het gelijk. X gaat in hoger beroep. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur in de bezwaarfase onvoldoende heeft onderzocht of achteraf gezien niet te veel BPM is voldaan. Hij beschikt op dat moment namelijk zelf over de datum van de tenaamstelling, zodat op eenvoudige wijze de extra leeftijdskorting van € 31 kan worden berekend. Ook de € 109 vermindering inzake het tarief van 2013 had bepaald kunnen worden zonder dat aanvullende gegevens van X nodig waren. De uitspraak op bezwaar gaat dus uit van een onjuiste rechtsopvatting omtrent de stelplicht en bewijslast van X. In de aangifte is voorts ten onrechte de verplichte gemiddelde waarde van de referentieauto’s toegepast. Uit het EU-discriminatieverbod volgt namelijk dat de laagste handelsinkoopwaarde het uitgangspunt moet zijn. De uitspraak op bezwaar wordt daarom vernietigd. Door X is ten onrechte 100% van de schade afgetrokken in plaats van 72%, zodat € 112 te weinig is voldaan. Na interne compensatie resteert dus een BPM-vermindering van € 28 (€ 140 minus € 112). Het beroep van X is gegrond. X krijgt voor het bezwaar en (hoger) beroep een proceskostenvergoeding van in totaal € 2933. 

Lees meer

Rechtbank hamer s-tax
Actueel Nieuws

Nieuwe CO2-methode leidt tot te hoge BPM

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de uitlatingen van de Staatssecretaris van Financiën geen gerechtvaardigd vertrouwen wekken, omdat deze zijn gedaan in zijn hoedanigheid van medewetgever. X bewijst voor twee BMW’s dat de geheven BPM hoger is dan de laagste rest-BPM van gelijksoortige auto’s die hier al zijn geregistreerd.

Belastingdienst logo voor actueel nieuws S-tax
Actueel Nieuws

Wijzigingen in de bpm vanaf 1 januari 2022

Hebt u eerder aangifte gedaan voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)? Vanaf 1 januari 2022 verandert een aantal zaken op het gebied van bpm. Hieronder leest u daar meer over.