BPM Tegenbewijs taxatie

De tegenbewijs taxatie is vooral zeer interessant wanneer u een auto met gebreken importeert. Dit kunnen zowel technische als schade technische gebreken zijn. Daarom is het raadzaam dat u een zeer gedetailleerd rapport inclusief schadecalculatie gebruikt. Het is een van de specialismen van mij om een rapport op basis van de tegenbewijs regeling te maken. Ik doen dit op basis van een SilverDat Normcalculatie.

BPM Koerslijst taxatie

Wanneer u een importauto met een normale gebruiksschade importeert kan het voordeliger zijn om dit te doen op basis van een in de handel geaccepteerde koerslijst. 

Forfaitaire tabel (leeftijdsaangifte)

Wilt u dat ik voor u een BPM aangifte op basis van de forfaitaire tabel maken omdat uw importauto geen gebruik kan maken van de 2 bovenstaande methodes, mail me maar.

Zakelijk naar Privé (W.E.V)

Wanneer u uw auto van zakelijk naar privé overdraagt , is het zaak om uw auto met de juiste waarde bij de belastingdienst aan te geven. Dit heet in jargon Waarde Economisch Verkeer(WEV). Onder waarde in het economisch verkeer (WEV) wordt verstaan het bedrag dat voor het motorvoertuig bij aanbieding ten verkoop, op de voor de zaak meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, zou zijn besteed.

Vervangingswaarde (verzekeringstaxatie) als bedoeld in Art.7:960 BW

Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag als dat van een gelijkwaardig motorvoertuig. De vervangingswaarde wordt vooral toegepast bij het verzekeren van een motorvoertuig door het laten verrichten van een vaste taxatie in de zin van art 7:960 BW.

Executiewaarde

Onder executiewaarde wordt verstaan het bedrag dat het motorvoertuig redelijkerwijs zal kunnen opbrengen bij gedwongen verkoop in opdracht van de schuldeisers.

Contra-expertise

Bent u het niet eens met de hoogte van het schadebedrag die de u toegewezen expert vaststelt. Ook in dit specifieke geval kan ik  u van dienst zijn.

Waardedefinities in andere vormen op autogebied

Uiteraard ben ik ook op het gebied van alle andere waardedefinities op autogebied deskundig.