taxaties onder de erecode van Brancheorganisatie ROTA. op expertisegebied onder de gedragscode schade-expertise-organisaties

Erecodes

S-tax werkt op taxatiegebied onder de erecode van de ROTA. En op expertisegebied onder de gedragscode schade-expertise-organisaties.

Beide codes zijn downloadbaar via de buttons.

ROTA gedragscode

Reglement gedrags- en beroepsregels ROTA

codes pagina -rota logo voor S-tax

Gedragscode expertise

Voor wie geldt de Gedragscode schade-expertiseorganisaties?

Wat houdt deze Gedragscode schade-expertiseorganisaties in?

S-tax disclaimer

Algemene voorwaarden van S-tax.