taxaties onder de erecode van taxatieBranche organisatie ROTA op expertisegebied onder de gedragscode schade-expertise-organisaties

ROTA gedragscode

Reglement gedrags- en beroepsregels ROTA

Gedragscode expertise

Voor wie geldt de Gedragscode schade-expertiseorganisaties?

Wat houdt deze Gedragscode schade-expertiseorganisaties in?

S-tax disclaimer

Algemene voorwaarden van S-tax.