Nieuwe CO2-methode leidt tot te hoge BPM

Rechtbank hamer s-tax

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de uitlatingen van de Staatssecretaris van Financiën geen gerechtvaardigd vertrouwen wekken, omdat deze zijn gedaan in zijn hoedanigheid van medewetgever. X bewijst voor twee BMW’s dat de geheven BPM hoger is dan de laagste rest-BPM van gelijksoortige auto’s die hier al zijn geregistreerd.

Wijzigingen in de bpm vanaf 1 januari 2022

Belastingdienst logo voor actueel nieuws S-tax

Hebt u eerder aangifte gedaan voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)? Vanaf 1 januari 2022 verandert een aantal zaken op het gebied van bpm. Hieronder leest u daar meer over.

Terechte BPM-naheffing voor auto met herstelde schade

Rechtbank hamer s-tax

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X vergeefs foto’s van de auto laat zien waarop schade zichtbaar is. Het is niet duidelijk of die foto’s ook de staat laten zien waarin de auto verkeerde op het moment van de aangifte. X doet in juli 2018 BPM-aangifte voor een auto met schade en voldoet € 4273.

Berekening BPM op import tweedehands auto’s in strijd met EU-recht

Zwarte auto koplamp actueel nieuws voor S-tax

De berekening van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) op tweedehands auto’s die uit een andere EU-lidstaat in Nederland worden geregistreerd is in strijd met het EU-recht. Volgens de Hoge Raad is de berekening in strijd met het verbod op discriminerende belastingen Op grond van het verbod op discriminerende belastingen (artikel 110 EU-Werkingsverdrag) mogen […]

Geen BPM-naheffing voor exclusieve Bentley

Rechtbank hamer s-tax

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur de uitkomst van de taxatie – mede in het licht van de eigen aankoopprijs door X bv – onvoldoende gemotiveerd heeft betwist. Naheffing uitsluitend op basis van de tabel is bovendien niet geoorloofd.