BRONVERMELDING: WWW.NETCAR.NL

De Belastingdienst legt sinds eind vorig jaar op redelijk forse schaal naheffingsaanslagen op aan particulieren en autohandelaren.

De redenen om ‘na te heffen’ zijn er velerlei, maar de meeste naheffingsaanslagen vallen onder de noemer ‘niet geschoten is altijd mis’ en ‘de Belastingdienst moet de kas bewaken’.

De financiele belangen belopen miljoenen euro’s. De hoogste naheffingsaanslag tot dusver is € 91.000,00 voor 1 auto! Het zal je maar overkomen als particulier…

Een fors aantal naheffingsaanslagen (de overgrote meerderheid) is absoluut onhoudbaar omdat het de Belastingdienst voorshands reeds volstrekt duidelijk moet zijn dat een tegen de naheffingsaanslag ingestelde procedure onmogelijk stand kan houden.

De redenen die iemand bij de Belastingdienst heeft verzonnen om meer geld van u te toucheren zijn legio en veelal ongelooflijk voor een normaal denkend mens.

Denk daarbij aan zeer forse naheffingsaanslagen (duizenden, vaak tienduizenden euro’s per stuk!!) omdat b.v. de kilometerstand 79 kilometer afwijkt bij een auto die meer dan 120.000 km heeft gereden, u bij een controle 3 dagen in andermans auto heeft gereden (zeer forse bedragen, in weerwil met vaste rechtspraak van het HvJ EU), niet betaalde BPM die wordt nageheven terwijl een betaalbewijs is overlegd, etc. etc..

Werkelijk waanzinnig, voer voor psychiaters. Wat moet de honger bij de Belastingdienst toch groot zijn om de burger op deze wijze met deze omvang zo te proberen op te lichten.

Gevolg is wel dat u een procedure moet opstarten en u dus kosten moet maken. Niet zelden worden de procedures in het beleid van de Belastingdienst slechts gedeeltelijk toegewezen (om u opzettelijk schade toe te brengen, absoluut niets anders) en blijft u dus zitten met een restschade, onder het mom van ‘we zullen u wel afleren om bezwaar te maken’.

Ook in die gevallen is de schade verhaalbaar, zij het dat het wederom een hele tour gaat worden, rechtbank, gerechtshof en niet zelden Hoge Raad.

Maar de Belastingdienst laat u geen keus. Ze schieten met hagel in de hoop iemand te raken en daar al dan niet onverschuldigd geld van betaald te krijgen.

Het komt mij voor alsof er gecalculeerd wordt nageheven. B.v. per 100 naheffingsaanslagen stelt 10 man te laat bezwaar in, 10 zullen eigenhandig gaan betalen, resteren 80 stuks, die wijzen we sowieso af in bezwaar, 50 zullen naar de rechtbank gaan, die wijst mogelijk ook e.e.a. af en dan is de helft al – al dan niet onverschuldigd – betaald.

Leg je, zoals mij ter ore is gekomen voor 8.000 gevallen een naheffingsaanslag op, dan krijg je er eenvoudigweg al 4.000 betaald in de bezwaarfase! Met bedragen die varieren van 1.000 – 100.000 euro, stel gemiddeld 5.000 euro, dus al weer 4.000 x 2.000 = 20.000.000 in de staatskas…. Maar ik denk dat het fors meer zal zijn, puur bedrog. Een wel zeer triestige vaststelling uiteraard.

Nu ben ik altijd al iemand geweest die niet veel op had met menigeen bij de Belastingdienst die zich bediende van dergelijke praktijken, maar dit slaat werkelijk alles.

Meld uw naheffingsaanslag tijdig aan, tenminste binnen 2 weken na dagtekening, wij zorgen voor een verzoek tot uitstel van betaling en maken naar nationale procesautonomie tijdig bezwaar. Heeft u de eerste slag alvast gewonnen in dit ronduit bedenkelijke ‘spelletje’.