BRONVERMELDING: WWW.AUTOENFISCUS.NL

Niet alleen de naheffing en boete van tafel, maar ook nog eens een schadevergoeding? Dat overkwam een berijder van een auto van de zaak die over de bijtelling procedeerde bij Rechtbank Leeuwarden.

Deze berijder had voor vier jaren naheffingsaanslagen gekregen voor het privégebruik van zijn auto van de zaak. Hij heeft daar bezwaar tegen gemaakt, maar pas na 1 jaar en 8 maanden een uitspraak op bezwaar ontvangen. Die uitspraak was voor hem negatief, zodat hij in beroep is gegaan bij de Rechtbank in Leeuwarden. Daar is binnen een jaar uitspraak gedaan.

Rechtbank Leeuwarden besliste in de eerste plaats dat de inspecteur die de aanslagen had opgelegd niet bevoegd was. Wij berichtten op deze website al eerder dat ook Gerechtshof Arnhem van oordeel is dat hetCoördinatiepunt Auto van de belastingdienst helemaal geen landelijke bevoegdheid heeft. Tegen dat oordeel loopt op dit moment overigens nog wel een cassatieberoep bij de Hoge Raad, de hoogste belastingrechter.
De aanslagen en de boetes werden door de rechter vernietigd. Naar de vraag of de berijder afdoende heeft aangetoond dat hij niet meer dan 500 km privé per jaar heeft gereden, is daarbij niet eens meer gekeken.

Deze berijder vroeg ook om een immateriële schadevergoeding wegens de lange duur van de behandeling. De rechter oordeelde dat de rechtbank de zaak tijdig heeft behandeld, binnen anderhalf jaar, maar dat de vertraging is toe te rekenen aan de belastingdienst. Zij had de zaak binnen een half jaar moeten afwikkelen. Nu in totaal ook de redelijke termijn van twee jaar is overschreden, werd aan deze berijder een schadevergoeding van 1000 euro toegekend.