BRONVERMELDING: WWW.NETCAR.NL

De Belastingdienst is bezig aan een nieuw offensief met het opleggen van naheffingsaanslagen. De eerste golf is bij ons binnengekomen de afgelopen weken. Zoals u inmiddels mag verwachten – op grond van het ‘vetrouwensbeginsel’ – van ‘de club’ zijn de meeste naheffingsaanslagen op voorhand onhoudbaar.

Het ziet er echter naar uit dat dat de Belastingdienst niet deert, geld proberen binnen te reifen is zoals wij dat inmiddels gewend zijn het enige motto, niet de juiste belasting heffen, die tijden liggen reeds heel ver achter ons.

Daarbij is werkelijk alles ogenschijnlijk weer geoorloofd, het dreigt meer en meer een afgrijselijke soap te worden voor de betrokkenen. Uitspraken van de Hoge Raad en het HvJ EU deren de Belastingdienst allerminst. Intern zeggen wij al jaren; ‘Alles mag bij de Belastingdienst, zo lang het maar in strijd met het recht is’.

Let op als u een naheffingsaanslag krijgt;

1. De Belastingdienst stuurt in alle ons bekende gevallen een vooraankondiging (‘vooraankondiging naheffingsaanslag BPM’), hier kunt u het best niet op reageren! De Belastingdienst gaat toch niet over tot heroverweging, al was het maar omdat de wet dat vraagt. Zij gebruiken uw aangeleverde informatie louter en alleen om evt. fouten te verbeteren opdat de naheffingsaanslag in een procedure ‘meer kans’ heeft niet vernietigd te worden. Dus NIET REAGEREN!! Wel nadrukkelijk verifieren dat het om een vooraankondiging gaat, niet om een definitieve aanslag.

2. Op het moment dat u de naheffingsaanslag daadwerkelijk in de bus krijgt (‘naheffingsaanslag BPM’), direct contact met ons opnemen, bij voorkeur via e-mail, wij zorgen dan voor een verzoek tot uitstel van betaling en een pro forma bezwaarschrift. Let wel, de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt slechts 6 weken na dagtekening. 2 Weken na dagtekening begint de invordering (met een dwangbevel in naam der Koningin), dus haast is geboden.