BRONVERMELDING:WWW.AUTOENFISCUS.NL

Op 1 augustus wordt voor zeer zuinige dieselauto’s, met een CO2-uitstoot van minder dan 92 gram/km, de CO2-afhankelijke dieseltoeslag van de BPM ingevoerd.

Oorspronkelijk had deze maatregel in moeten gaan op dezelfde datum als de andere fiscale wijzigingen, namelijk per 1 juli 2012. Die andere wijzigingen, zoals het aanscherpen van de CO2-normen in de bijtelling, zijn eind vorig jaar al in het parlement behandeld. Voor de CO2-afhankelijke dieseltoeslag was daarbij echter verzuimd te regelen dat deze ook moest gaan gelden voor de dieselauto’s die voor het overige vrijgesteld zijn van BPM.

Inmiddels is deze wetswijziging, na vertraging door de val van het kabinet, alsnog door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen en is zij deze maand in het Staatsblad gepubliceerd. Dat betekent dat de wijziging alsnog ingaat per 1 augustus. Vanaf die datum wordt ook op de zeer zuinige dieselauto’s een BPM-toeslag geheven. Deze bedraagt € 40,68 voor elke gram boven 70 gram/km.

Voor tariefsverhogingen in de BPM geldt een overgangsregeling. Als voorafgaand aan de datum van de verhoging al een nog niet tenaamgesteld kenteken is afgegeven, blijft het oude tarief van toepassing mits de tenaamstelling binnen twee maanden na de datum van de tariefsverhoging plaatsvindt.

Vanaf 1 Augustus werken wij met de nieuw geldende BPM-tarieven.

Wij zijn begonnen met de op 1 Juli nieuwe BPM tarieven en berekeningen door te voeren,uiteraard op basis historische en actuele bruto BPM tarieven.Voor vragen over de BPM en/of BPM taxaties adviseren wij u graag.

Berekening BPM vanaf 1 Juli 2012 voor personenauto’s

Om de prikkel voor autofabrikanten groter te maken om ook in de toekomst steeds zuinigere auto’s op de Nederlandse markt aan te bieden worden de CO2-grenzen aangescherpt. De eerste aanscherping van de CO2-grenzen vindt plaats per 1 juli 2012. Het huidige onderscheid in CO2-grenzen voor benzine en diesel verdwijnt. De komende jaren groeien deze grenzen langzaam naar elkaar toe. Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt.

Tarieven BPM van 1 juli 2012 tot 1 januari 2013
Zeer zuinige benzineauto’s (CO2-grens < 103 g/km) vrijgesteld
Zeer zuinige dieselauto’s (CO2-grens < 92 g/km) vrijgesteld
Elektrische auto’s (nulemissieauto’s) vrijgesteld
Basispercentage, toeslagen en kortingen
Basispercentage BPM van de nettocatalogusprijs 11,1%
Benzinekorting 450
Dieseltoeslag (*)
Korting diesel affabriekroetfilter 0
Korting diesel Euro-6 1.000
Benzine, tarief op basis van CO2 uitstoot

Vrijstelling CO2-grens < 103 g/km

Tarief eerste schijf euro per g/km (CO2-grens 103-159 g/km) €101

Tarief tweede schijf euro per g/km (CO2-grens 160-237 g/km) €121

Tarief derde schijf euro per g/km (CO2-grens 238-242 g/km) €223

Tarief vierde schijf euro per g/km (CO2-grens > 242 g/km) €559

Diesel, tarief op basis van CO2 uitstoot

Vrijstelling CO2-grens < 92 g/km

Tarief eerste schijf euro per g/km (CO2-grens 92-143 g/km) €101

Tarief tweede schijf euro per g/km (CO2-grens 144-211 g/km) €121

Tarief derde schijf euro per g/km (CO2-grens 212-225 g/km) €223

Tarief vierde schijf euro per g/km (CO2-grens > 225 g/km) €559