De rechtbank in Arnhem heeft het ministerie van Financiën teruggefloten in hun berekening van de BPM op importauto’s. Deze rekenmethode wijkt af van de berekening zoals deze wordt gehanteerd door autohandelaren. De 12 procent regeling die het ministerie sinds ingang van 2011 hanteert is in strijd met het Europees recht, zo oordeelt de rechtbank

Berekening BPM

De BPM (belasting van personenauto’s en motorrijwielen) van geimporteerde auto,s wordt bepaald door de restwaarde van de auto te vergelijken met de nieuwwaarde. Het is niet de eerste keer dat het ministerie van Financiën in aanvaring komt met autohandelaren. Beide partijen steggelen al langere tijd over de juiste berekeningsmethode.

Inkoopwaarde bpm

Zo zette de Hoge Raad in 2009 al eerder een streep door de door de fiscus gehanteerde rekenmethode voor de BPM. Hierbij werd bepaald dat men niet langer de verkoopwaarde, maar de (lagere) inkoopwaarde als het uitgangspunt van berekening moest nemen.

12% regeling

Na het besluit van de Hoge Raad kwam het ministerie van Financïen in 2010 met de 12 procent regeling. Hiermee zou over een geïmporteerde auto meer BPM worden geheven dan over een auto die al in Nederland geregistreerd staat en wordt doorverkocht. De Arnhemse rechtbank heeft nu bepaald dat ook deze regeling niet door de beugel kan.

Nieuwe werkwijze BPM aangiften bij parallel geïmporteerde auto’s per 1 juli

30 juni 2011

De nieuwe werkwijze Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) bij aangiften van parallel geïmporteerde auto’s gaat op 1 juli in. Het gevolg is een snellere afhandeling van de invoerprocedure.

De Belastingdienst geeft voortaan direct na betaling van het aangegeven BPM-bedrag het ‘fiscaal akkoord’. Dit akkoord is een signaal aan de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW), dat zij voor het voertuig een kentekenbewijs mogen afgeven.

Binnen 6 maanden

Met de nieuwe procedure krijgen particulieren en ondernemers die een auto (parallel) importeren – voorafgaand aan de controle of er een naheffingsaanslag moet worden opgelegd – het ‘fiscaal akkoord’ van de Belastingsdienst. Als de aangifte voor verdere controle is geselecteerd, krijgt men hiervan bericht. En kan er een naheffingsaanslag worden opgelegd. De Belastingdienst streeft ernaar deze naheffingsaanslag binnen 6 maanden na de aangifte op te leggen.

Bij aangiften waarbij een verhoogd risico bestaat dat de belasting niet betaald wordt, moet degene die de auto importeert eerst de aangifte en de naheffingsaanslag betalen, voordat de Belastingdienst het ‘fiscaal akkoord’ afgeeft.

Werkwijze fiscaal akkoord vanaf 1 juli 2011

Informatie over de wijziging met ingang van 1 juli 2011 van het aangifteproces bpm bij parallelimport en het moment van verstrekken fiscaal akkoord aan de RDW

Op 1 juli 2011 is het aangifteproces voor parallelimport en het moment van verstrekken fiscaal akkoord gewijzigd. Door deze nieuwe werkwijze kan na betaling op aangifte van de bpm direct ‘fiscaal akkoord’ gegeven worden aan de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). Het ‘fiscaal akkoord’ is het signaal dat wij aan de RDW doorgeven dat voor het motorrijtuig een kenteken mag worden afgegeven.

Let op!

Vanaf 1 juli 2011 betekent de afgifte van het fiscaal akkoord niet dat u de volledig verschuldigde bpm hebt betaald. De controle van de aangifte wordt afgerond na de ontvangst van het aangegeven bpm-bedrag en de afgifte van het fiscaal akkoord. Hebt u te weinig bpm aangegeven en betaald? Dan wordt voor het verschil alsnog een naheffingsaanslag opgelegd. Daarnaast kan een boete worden berekend.

Hieronder wordt u geïnformeerd over deze wijziging.

Aangifteproces vanaf 1 juli 2011

Selectie voor administratieve controle

Na ontvangst van uw aangifte of melding wordt beoordeeld of deze administratief gecontroleerd moet worden.

Geen administratieve controle

Wordt uw aangifte niet administratief gecontroleerd? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

Hebt u een te betalen bedrag aangegeven? Dan krijgt u voor dit bedrag een betaalbericht. Nadat wij dit bedrag hebben ontvangen, wordt direct het fiscaal akkoord aan de RDW afgegeven op basis van de gegevens in de aangifte.
Hebt u geen te betalen bedrag aangegeven? Dan wordt direct het fiscaal akkoord aan de RDW afgegeven op basis van de gegevens in de aangifte.
Wordt uw melding niet administratief gecontroleerd? Dan wordt direct het fiscaal akkoord aan de RDW afgegeven op basis van de gegevens in de melding.

Wel administratieve controle

Vindt een eerste inhoudelijke administratieve controle plaats? Dan wordt bij een aangifte of melding met een taxatierapport ook besloten of een hertaxatie moet worden ingesteld.

Afhankelijk van de uitslag van de eerste administratieve controle zijn er 2 mogelijkheden:

U hoeft geen bpm-bedrag te betalen of u bent een vergunninghouder en meldt het motorrijtuig en betaalt de bpm achteraf op aangifte. Dan zijn er 2 mogelijkheden:
– Gaat het om een melding van een vergunninghouder waarvoor een hertaxatie is ingesteld? Dan wordt direct fiscaal akkoord afgegeven aan de RDW op basis van de gegevens in de melding. U krijgt hiervan een bericht. Na ontvangst van het rapport van de hertaxatie en een eventuele nadere inhoudelijke controle, wordt het herrekend bruto bpm-bedrag vastgesteld. U en uw regio-inspecteur krijgen hiervan een bericht.
– In alle andere gevallen wordt direct fiscaal akkoord aan de RDW afgegeven op basis van de gegevens uit de controle. Wordt er afgeweken van de gegevens in de aangifte of melding? Dan krijgt u hiervan een bericht.
U moet een bpm-bedrag betalen. Dan zijn er 2 mogelijkheden:
– Er is geen of een klein verschil tussen het aangegeven en het vastgestelde bpm-bedrag. Dan kan de aangifte worden gevolgd. U krijgt een betaalbericht voor het te betalen bpm-bedrag volgens de aangifte. Nadat wij dit bedrag hebben ontvangen, wordt direct het fiscaal akkoord aan de RDW afgegeven op basis van de gegevens in de aangifte.
– In alle andere gevallen wordt de aangifte niet gevolgd. U krijgt dan ook een betaalbericht voor het te betalen bpm-bedrag volgens de aangifte. De aangifte wordt nader gecontroleerd.
Naheffingsaanslag

Na ontvangst van het te betalen bedrag volgens de aangifte wordt direct het fiscaal akkoord afgegeven op basis van de gegevens in de aangifte. Hierna kan de RDW het kentekenbewijs afgeven. U krijgt bericht dat er, ondanks de afgifte van het fiscaal akkoord, nog een naheffingsaanslag kan volgen omdat de aangifte nog wordt gecontroleerd.

Na afloop van de controle wordt het verschuldigde bpm-bedrag vastgesteld. Het eventuele verschil tussen het aangegeven (en betaalde) en het verschuldigde bpm-bedrag wordt nageheven nadat de RDW het kenteken van het motorrijtuig heeft te naam gesteld.

Hoewel de wettelijke naheffingstermijn 5 jaar bedraagt, proberen wij de naheffingsaanslag zoveel mogelijk binnen een periode van 1 tot maximaal 6 maanden na de te naam stelling van het kentekenbewijs op te leggen. Afhankelijk van de verwijtbaarheid kan een boete worden opgelegd.

Omdat al fiscaal akkoord is afgegeven aan de RDW op basis van de gegevens in de aangifte, zal de naheffingsaanslag leiden tot wijziging van het bruto bpm-bedrag in het kentekenregister en op het kentekenbewijs. In dat geval haalt de RDW het kentekenbewijs deel 1A van de kentekenhouder terug om het bruto bpm-bedrag op het kentekenbewijs te wijzigen.

In uitzonderingsgevallen moet ook eerst het bedrag van de naheffingsaanslag zijn betaald voordat het fiscaal akkoord wordt afgegeven. In dat geval krijgt u eerst bericht dat het fiscaal akkoord nog niet is afgegeven omdat de aangifte nog wordt gecontroleerd. Na een nadere inhoudelijke controle wordt het verschuldigde bpm-bedrag vastgesteld. Het verschil tussen het aangegeven (en betaalde) en het verschuldigde bpm-bedrag wordt nageheven. Afhankelijk van de verwijtbaarheid kan een boete worden opgelegd. Na ontvangst van het nageheven bpm-bedrag wordt direct het fiscaal akkoord afgegeven op basis van de verschuldigde bpm.

Gevolgen voor ondernemers

De wijziging van het bpm-aangifteproces heeft gevolgen voor u als ondernemer. De controle van de aangifte vindt namelijk altijd plaats nadat u de aangegeven bpm hebt betaald. Het gevolg van deze controle kan zijn dat een naheffingsaanslag wordt opgelegd. Hebt u het motorrijtuig al verkocht? Dan kan het zijn dat u het nageheven bpm-bedrag niet meer kunt verhalen op uw klant.

RDW en uw kentekenbewijs

Eén van de gevolgen van het gewijzigde bpm-aangifteproces is dat wij vaker de aangegeven bruto bpm-bedragen achteraf moeten corrigeren. Dit leidt tot een wijziging van het bruto bpm-bedrag op het kentekenbewijs en in het kentekenregister van de RDW. In dat geval haalt de RDW het kentekenbewijs deel 1A van de kentekenhouder terug om het bruto bpm-bedrag daarop te wijzigen.