BRONVERMELDING: WWW.NETCAR.NL

De Advocaat Generaal van de Hoge Raad, mevrouw mr. M. E. van Hilten heeft een conclusie genomen inzake de opgelegde naheffingsaanslagen.

Evenals wij kwam de A-G tot de vaststelling dat de naheffingsaanslag is opgelegd alvorens de aangiftetermijn noch de betaaltermijn zijn verstreken en alvorens het belastbaar feit heeft plaatsgevonden.

De A-G concludeert tot vernietiging van de betrokken naheffingsaanslag.

De A-G concludeert ondanks de vaststelling dat het vaste jurisprudentie is van o.m. de Hoge Raad dat wanneer de aangiftetermijn noch de betaaltermijn zijn verstreken er geen sprake is van ’tegen beter weten in’. Dat staat lijnrecht tegenover elkaar. Immers, wanneer wordt gehandeld in strijd met aanwijzingen van de Hoge Raad, wordt gehandeld in strijd met het Nederlands Recht en dit leidt tot vernietiging van de bdetrokken uitspraak.

Ofwel, als je als heffende autoriteit de – volgens de A-G consistente en eerdere – aanwijzingen van ons hoogste rechtscollege (en consistente literatuur red. JV) in de wind slaat bij het geven van een beschikking, leidt dit tot vernietiging van de betrokken uitspraak.

We wachten het oordeel van de Hoge Raad, naar verwachting in 2013, af.