Berekening BPM op import tweedehands auto’s in strijd met EU-recht

Bron: 

Zwarte auto koplamp actueel nieuws voor S-tax

De berekening van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) op tweedehands auto’s die uit een andere EU-lidstaat in Nederland worden geregistreerd is in strijd met het EU-recht. Volgens de Hoge Raad is de berekening in strijd met het verbod op discriminerende belastingen

Op grond van het verbod op discriminerende belastingen (artikel 110 EU-Werkingsverdrag) mogen ingevoerde auto’s niet zwaarder worden belast dan soortgelijke auto’s die zich al in Nederland bevinden. In dit geval stelde het bedrijf dat de auto invoerde vanuit Duitsland dat hij meer BPM verschuldigd was dan wanneerde auto uit Nederland afkomstig zou zijn. De verschuldigde BPM wordt berekend door middel van een berekening van de waardedaling van de gebruikte auto. Voor het vaststellen van de waardedaling moet worden uitgegaan van de prijs waarvoor de autodealer de auto (in nieuwe staat) heeft aangekocht (inkoopwaarde). Het gaat niet om de echte inkoopwaarde, maar om een fictieve. Deze komt neer op de catalogusprijs verminderd met bepaalde factoren die een weergave zijn van de veronderstelde handelsmarge van de dealer. Het autobedrijf was het daar niet mee eens. Naar zijn mening moet voor berekening van de afschrijving van die soortgelijke auto in nieuwe staat als beginwaarde niet de prijs worden genomen waarvoor de autodealer de auto heeft ingekocht maar waarvoor hij deze heeft verkocht (aan de eerste gebruiker). De berekening van de BPM heffing valt daardoor lager uit. De Hoge Raad stelt het bedrijf in het gelijk. De aankoopprijs van de tweedehands auto is in het algemeen niet gelijk aan de inkoopprijs van de handelaar die de referentieauto in nieuwe staat heeft verkocht.

Uitspraak:https://www.s-tax.nl/wp-content/uploads/2022/02/ECLI_NL_HR_2012_BV7393.pdf

Lees meer

Rechtbank hamer s-tax
Actueel Nieuws

Nieuwe CO2-methode leidt tot te hoge BPM

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de uitlatingen van de Staatssecretaris van Financiën geen gerechtvaardigd vertrouwen wekken, omdat deze zijn gedaan in zijn hoedanigheid van medewetgever. X bewijst voor twee BMW’s dat de geheven BPM hoger is dan de laagste rest-BPM van gelijksoortige auto’s die hier al zijn geregistreerd.

Belastingdienst logo voor actueel nieuws S-tax
Actueel Nieuws

Wijzigingen in de bpm vanaf 1 januari 2022

Hebt u eerder aangifte gedaan voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)? Vanaf 1 januari 2022 verandert een aantal zaken op het gebied van bpm. Hieronder leest u daar meer over.