NIEUWS

Nieuwsartikelen

 BPM-naheffing kan zonder hertaxatie

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur met zijn ‘kritische beschouwing’ van het door X bv overgelegde taxatierapport X bv’s stellingen voldoende gemotiveerd heeft betwist. Het is niet vereist dat de inspecteur zelf een taxatie laat uitvoeren.

 Hof Arnhem-Leeuwarden

Oordeelt in hoger beroep dat bij vastgestelde schade de waardevermindering 100% is voor auto’s jonger dan één jaar en met maximaal 30.000 km’s. X bv heeft ten dele op rechtskundige gronden een pleitbaar standpunt, ook al is het criterium ‘meer dan normale gebruiksschade’ feitelijk van aard.

 Kilometergrens voor een gebruikte auto 

Voor de hoogte van de bpm is van belang of een auto nieuw of gebruikt is. Vanaf 1 januari 2023 geldt dat een auto met meer dan 3.000 gereden kilometers als gebruikt wordt aangemerkt.