NIEUWS

Nieuwsartikelen

 

KILOMETERGRENS VOOR EEN GEBRUIKTE AUTO        

Voor de hoogte van de bpm is van belang of een auto nieuw of gebruikt is. Vanaf 1 januari 2023 geldt dat een auto met meer dan 3.000 gereden kilometers als gebruikt wordt aangemerkt.

WAARDEVERLIESPERCENTAGE                                                       Als een auto minder waarde heeft door schade, kan de bpm lager worden vastgesteld. Een taxateur moet dan bepalen wat de kosten zijn om de schade te herstellen. Voor de bpm geldt vanaf 1 januari 2023 als uitgangspunt dat 31% van getaxeerde herstelkosten op auto’s met schade als waardeverlies mag worden opgevoerd. Onder bepaalde voorwaarden mag een hoger percentage worden toegepast.

 

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat bij vastgestelde schade de waardevermindering 100% is voor auto’s jonger dan één jaar en met maximaal 30.000 km’s. X bv heeft ten dele op rechtskundige gronden een pleitbaar standpunt, ook al is het criterium ‘meer dan normale gebruiksschade’ feitelijk van aard.

Voor auto’s die door Domeinen zijn beoordeeld, is de waardevermindering conform de percentages die daar zijn gehanteerd. Voor de overige auto’s is de waardevermindering 72%.