Terechte BPM-naheffing voor WOK-auto

Hoge-Raad-logo_ voor S-tax

De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur mag naheffen voordat een fiscaal akkoord is gegeven. De vraag of de Belastingdienst terecht geen fiscaal akkoord geeft zolang de naheffing niet is voldaan, staat niet ter beoordeling van de belastingrechter.

Voor WOK-auto geldt mogelijk wel historisch BPM-tarief

Hoge-Raad-logo_ voor S-tax

Na verwijzing moet alsnog worden onderzocht of op het tijdstip van registratie (20 juli 2016) in Nederland gebruikte auto’s in de handel waren die (i) gelijksoortig zijn, (ii) een gelijke handelsinkoopwaarde hebben, (iii) in de maanden juli of augustus van 2012 voor het eerst op de weg in Nederland zijn toegelaten, en (iv) ter zake waarvan BPM is geheven naar het tot 1 juli 2012 geldende tarief.