Informatiebeschikking inzake BPM-aangiften is niet rechtsgeldig

Advocaat vrouwe Justitia

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de opgevraagde stukken alleen relevant zijn voor de vraag of X bv bepaalde feiten aannemelijk maakt waarvan de bewijslast al op haar rust. De inspecteur heeft bij het opvragen van deze stukken dus geen belang waarop de inlichtingenplicht van art. 47 AWR ziet